Trakassering av russisk samepolitiker vekker internasjonal oppsikt

Bristiske Sky News og amerikanske medier har viet politiets behandling av den russiske sametingspresidenten stor oppmerksomhet.

Russisk politimann, Valentina Sovkina

Valentina Sovkina har tatt bilde av en russisk politimann som stoppet henne på veien.

Foto: Valentina Sovkina / Privat

Sky News er en av verdens største nyhetsformidlere. TV-stasjonen kan sees i alle kontinenter og har et stort nettverk av korrespondenter.

I høst stoppet russisk politi det russiske Sametingets leder, Valentina Sovkina, da hun var på vei til flyet. Under et av stoppene ble hun fysisk angrepet. Sovkina var da på vei til FNs Verdenskonferanse om urfolks rettigheter i New York.

Sky News sendte team til Lovozero

Sky News har funnet denne hendelsen så interessant at de sendte et team til Lovozero for å finne ut mer om det som skjedde.

Valentina Sovkina

Valentina Sovkina hjemme i Lovozero.

Foto: Privat

Teamet har laget både TV-innslag og nyhetsartikkel fra den lille samebygda. I artikkelen med overskriften «Indigenous Russians Harassed By Moscow» forteller Sky News-journalisten Katie Stallard om at Valentina Sovkina ble stoppet tre ganger av politiet.

Artikkelen inneholder tre videoer. Den første er på 3 minutter og 32 sekunder og forteller om det som skjedde med Valentina Sovkina da hun skulle til New York.

Den andre videoen er 57 sekunder og viser noe av elendigheten i Lovozero, samtidig som reporteren forteller kort om historien til bygda.

Den siste videoen er på 28 sekunder og der er reporter Katie Stallard på ekskursjon til en liten reinflokk i Lovozero kommune.

På den andre siden av «Dammen»

Også på den andre siden av «Dammen» vekker hendelsen oppsikt. Blant annet har Alaska Dispatch News et oppslag om dette med tittelen «Sami leader harassed by Russian police on way to UN conference».

Her fortertelles den samme historien, men avisa har valgt å ha med flere detaljer om det som skjedde.

Rodion Sulyandziga, avdelingsleder i RAIPON

Rodion Sulyandziga ble stoppet på Sheremetievo flyplass i Moskva og fratatt passet sitt.

Foto: Jonas Sjøkvist Karlsbakk / Barentssekretariatet

I tillegg forteller avisa om at også to andre russiske delagater til FN-konferansen i New York opplevde uheldige ting på vei til konferansen.

I Moskva ble Rodion Sulyandziga fratatt passet sitt da han befant seg på Sheremetivo flyplass. Sulyandziga er direktør i «Center for Support ogf Indigenous Peoples of the North» og medlem av komiteen som forberedte FN-konferansen.

En tredje representant ble også stoppet i Sheremetievo og fratatt passet da hun skulle reise til New York. Også hun står på den offisielle lista over deltagere i FN-konferansen og en kjent rettighetsforkjemper.

I artikkelen stilles det også spørsmål ved hva russiske myndigheter egentlig frykter.

– Det hele skyldes en massepsykose blant russiske ledere, mener Rodion Sulyandziga.

Også nettsiden til «International Work Group for Indigenous Affairs» (IWGIA) gjengir denne historien. Nettsiden har denne overskriften: Russia: «President of Kola Saami Parliament harassed while travelling to UN World Conference on Indigenous Peoples».