Válde gitta mánáidgárddis

Politiijat válde mánáidgárddis gitta almmáiolbmo, guhte dál lea áššáiduhtton seksuálalaččat illastan ovtta máná mánáidgárddis gos ieš barggai. Preassadilálašvuođas otne dadje politiijat ahte lea menddo árrat vuos dadjat sáhttágo ášši leat viidát ja guoskat eambbo mánáide. Viđatlot jahkásaš almmái lea dál háldogiddagasas, muhto ii leat mieđihan iežas sivalažžan. Maŋimuš 14 jagis lea almmái bargán máŋgga mánáidgárddis. Politiijat leat duoguštan albmá ruovttus dihtorteknihkalaš rusttegiid.