Hopp til innhold

Váidet dronagirdivuoddji Romssas

Politiijat leat ožžon dieđu drona birra mii girddii Sørsjeteen nammasaš báikkis Romssas, dieđihit politiijat X:s.

Dronagirdivuoddji lea váidojuvvon, ja drona lea duoguštuvvon.

Drona lobihis geavaheapmi lea dábálaš, earenoamážit turisttaid gaskkas Romssas. Danne lea Avinor álggahan áŋggirdeami vuosttildit lobihis geavaheami dronas Romssas.

Utsikt over Tromsø by fra Fjellheisen.
Tromsø 20180915. Utsikt over Tromsø by fra Fjellheisen. Tromsøbrua, Tromsøya, Ishavskatedralen, Tromsøysundet. Foto:
Foto: Marianne Løvland/Scanpix

Korte nyheter

 • Har sendt stevning mot staten

  I midten av juni vedtok et flertall i Sametinget å gi sametingsrådet fullmakt til å gå til søksmål mot staten i saken om elektrifisering av Melkøya.

  Sametingsrådet vedtok kort tid senere å gå til sak mot staten.

  26. juni sendte Sametingets advokat, Elise Johansen i Wikborg Rein Advokatfirma AS, et søksmålsvarsel til staten, med krav om at staten selv trekker Melkøya-vedtaket, melder avisen Ságat.

  Advokaten ba de svare innen rimelig tid, og senest innen 14 dager.

  Energidepartementet svarte at de ikke fikk mulighet til å svare innen fristen på grunn av ferieavvikling, men at de «tar sikte på å inngi svar innen fredag 16. august».

  Til svar klargjør advokaten at svaret fra energidepartementet ikke har noen virkning, og at stevningen ble sendt til Oslo tingrett 10. juli.

  Melkøya
  Foto: Allan Klo / NRK
 • Biden vil ha ny debatt med Trump

  President Joe Biden sier han vil møte Donald Trump til ny debatt i september.

  Biden har fått massiv kritikk fra sine egne etter at han gjorde en elendig figur i debatten mot Trump i slutten av juni.

  Mange har sagt at den 81 år gamle presidenten er for gammel og bør trekke seg, men Biden nekter.

  Det var i et intervju med TV-kanalen NBC som ble sendt i natt at Biden sa at han var klar for en ny debatt til høsten.

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.