– Ikke aktuelt å kutte pressestøtte til samiske aviser

Regjeringens støttepartier mener forslaget om å kutte den samiske pressestøtten med flere millioner er uakseptabel.

Illustrasjon av samiske aviser

Redaktørene i de samiske avisene og Sametinget mener at et ikke vil være økonomisk mulig å drifte to samiske dagsaviser med den foreslåtte budsjettrammen fra Regjeringen.

Geir Toskedal

KRF-stortingsrepresentant og medlem i Kommunalkomiteen, Geir Toskedal, liker ikke at Solberg-regjeringa vil kutte pressestøtte til samiske aviser.

Foto: Erik Waage / NRK

– Nyhetsformidling og aviser er sentrale for å bidra til å styrke bruk av samisk språk også, og derfor har vi et ansvar for å sikre god drift av de samiske avisene også, sier Stortingsrepresentant, og medlem av Kommunalkomiteen, Geir Toskedal (Krf).

Han reagerer kraftig på at regjeringen i sitt forslag til Statsbudsjett foreslår å kutte pressestøtten til samiske aviser med vel 4 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også en reduksjon i produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedium på 50 millioner kroner sammenlignet med 2014. Regjeringen vil legge om pressestøtten over tid og samtidig redusere støttenivået, fordi regjeringen ønsker at pressen skal bli mindre økonomisk avhengig av staten.

Opposisjonspartiene mener dette derimot vil svekke mangfoldet i mediene og ytringsfriheten, da mange lokalaviser vil forsvinne dersom store kutt i pressestøtten gjennomføres.

Toskedal mener at det samiske samfunnet vil rammes ekstra hardt dersom de to samiske avisene også skulle forsvinne, i tillegg til lokalavisene.

– Vi har fokus på dette i budsjettbehandlingen og håper virkelig at vi får gjort noe med dette, sier Toskedal.

Også André N Skjelstad (V) bekrefter at Venstre i sitt alternative budsjettforslag ønsker å sørge for at det ikke blir noe av kuttet i pressestøtten til samiske aviser.

Hør på samisk: