NRK Meny
Normal

Utviklingspenger til NRL

Sametingsrådet har vedtatt å bevilge 300.000 kr til et arbeid med organisasjonsutvikling for Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Ellinor Marita Jåma

Den nye NRL lederen Ellinor Marita Jåma kan glede seg over tilskudd til organisasjonsutvikling.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Målet med organisasjonsutviklingen skal være å sikre en sterk reindriftsorganisasjon som kan ha gjennomslagskraft i forhold til ivaretakelsen av reindriftsinteressene.

– Det er positivt at NRL har ønsket å drive med organisasjonsutvikling, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Det er ett faktum at innflytelse i dagens beslutningsprosesser krever stor grad av slagkraft og et sterkt fokus på organisasjonen som redskap for å påvirke.

Det nye sametingsrådet

Sametinget støtter NRL økonomisk.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

NRL og reinbeitedistriktene styrkes

Sametingsrådet mener det er spennende at NRL nå vil gjennomgå dagens organisasjonsstruktur, formulere visjoner og innsatsområder, samt å arbeide for å utrede forslag til ny organisering, sier sametingsråd Muotka.

Sametingets arbeid i reindriftssaker bygger på et godt samarbeid med reindriftsnæringen.

Et av målene deres er at de i samarbeid med NRL skal bidra til at både NRL og reinbeitedistriktene styrkes og profesjonaliseres i sitt arbeid for å ivareta reindriftas rettigheter og interesser avslutter Silje Karine Muotka.