Utvidelse av språkområdet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, foreslår å utvide forvaltningsområdet for samisk språk, og har sendt saken ut på høring. Dette skjer etter at Hattfjelldal kommunestyre i møte 24. juni 2015 vedtok å søke om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk, og etter at Sametinget har anbefalt at Hattfjelldal kommunes søknad. Høringsfristen er 3.januar 2017.