Utstilling kan ikke sendes til Neiden

Norsk Folkemuseum låner ikke ut gjendstander til Østsamisk museum så lenge forholdene ikke bedres.

Honna Havas

Museumsleder Honna Havas vil gjerne ta i mot utstillingen, men kan ikke.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det ligger en helt ferdig utstilling å venter på å bli sendt til Østsamisk museum i Neiden. Den kan bare ikke sendes, fordi museet ikke fyller kravene til standard.

Ved alle utlån som Norsk Folkemuseum har, så ber de om å få en kartlegging av sikringsforholdene og klima i utstillingslokalene. Hvis forholdene er i gode nok, så kan gjenstander lånes ut.

Alt av gjenstander som skulle vært stilt ut i Neiden, ligger pakket og klart på Norsk Folkemuseum, men kan altså ikke sendes opp til Neiden.

– Det vi har fått tilbake av undersøkelser av oppbevaringsforholdene i det nye museumsbygget, er at klima ikke er stabilt nok, det er særlig temperatur og luftfuktighet som er viktig å se på, og før det er blitt utbedret, så kan vi ikke sende gjenstander til Neiden, sier sjefskonservator Inger Elisabeth Jensen ved Norsk Folkemuseum.

Østsamisk utstilling

Utstillingen som er bestilt til Neiden kommer fra flere forskjellige museer, og skal settes opp som en samlet utstilling på Østsamisk museum i Neiden.

Dette lar altså vente på seg, fordi museumsbygget ikke kan brukes slik forholdene er i dag. Selv om Statsbygg har fått ferdigattest fra Sør-Varanger kommune, så mener museumsleder Honna Havas at det fortsatt er flere tekniske mangler ved bygget.

Havas får nå støtte av Norsk Folkemuseum, som mer enn gjerne hadde sendt opp de østsamiske gjenstandene til Neiden hvis bare forholdene hadde vært lagt tilrette for det.

– Vi mener at det hadde vært fint om disse gjenstandene som er bestilt, hadde blitt stilt ut i Neiden, for det er viktig å få løftet fram den østsamiske kulturen gjennom utstillingen, det ser vi på som kulturhistorisk verdi, sier Jensen.

Hør saken her: