NRK Meny
Normal

Utslitt av familiefeide

En familiekonflikt med drapstrusler, besøksforbud, torpedotrusler og angst har endt i retten. Anmeldelse og rettsak er et siste rop om hjelp i en fastlåst familiefeide internt i en stor reindriftsfamilie.

En familie må møtes i retten
Foto: Liv Inger Somby

Tre familiemedlemmer fra Kautokeino møttes i Indre Finnmark tingrett i går. En tante, en kusine og en fetter - med alvorlig anklagelser om drapstrusler. En feide i retten som utviklet seg til påstand mot påstand.

Da retten ble satt i går klokken 10.00 svarte den tiltalte nei på begge tiltalepunktene.

Han nekter for å ha truet sin tante og kusine. Alt dette beror på en misforståelse eller «mistolkning», svarte den tiltalte da hovedforhandlingene begynte.

Mannen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 227 som omhandler trusler.

  • I august 2013 løsnet han to skudd ca. 200 meter unna, da han kom kjørende og uttalte til et ungt par at «jeg skulle skyte dere midt i panna».
  • I september 2013 truet han en annen kvinnelig slektning ved at han hevet armen mot henne og hadde et reingevir i hånden, mens han uttalte at han skulle slå henne ihjel eller lignende.

– Blir drapstruet av mitt forbilde

En av de fornærmede, en ung kvinne (23), forklarte seg først under rettsforhandlingene. Hun tilhører samme reinbeitedistrikt som hennes fetter som nå er tiltalt for drapstrusler.

Slik er hennes beskrivelse av det som skjedde i 21. august i 2013, mens de var ved reinflokken:

Hun og hennes kjæreste (N.N) skulle drive vekk en liten flokk som hadde samlet seg ved reingjerdet. Mens de to kjører så hører de først ett skudd, deretter skudd nummer to. De stopper ATVen og ser samtidig at det kommer en imot dem på en ATV-sykkel. En som kjører fort og aggressivt.

– Jeg ser at han er sint og begynner å banne. Det første han sier er dette: «Er det dere to. Jeg skulle skyte dere midt i pannen. Jeg trodde at dere var sønnene til N.N (navnene til sønnene blir sagt i retten).»

Kvinnen forteller at hun ble livredd og spurte den tiltalte: «Skulle du virkelig skyte oss?»

Den unge kvinnen sliter når hun skal forklare om hendelsen. Flere ganger begynner hun å gråte når hun snakker om nære slektsforhold og sier at: «den tiltalte er hennes store forbilde og at han alltid har vært der for henne. Han er hennes nærmeste, så derfor er saken belastende».

Aktor Ernst Pettersen

- En alvorlig sak med trusler som berører en hel familie, sier aktor Ernst Pettersen.

Foto: Liv Inger Somby

Aktor Ernst Pettersen ville vite om den fornærmede har en formening om hvorfor den tiltalte var så sint på henne.

– Jeg vet ikke, jeg har aldri gjort ham noe galt, svarte hun.

Så på Facebook at den tiltalte har fått konsesjon

Kvinnen fortalte i retten at hun sliter med angst og søvnløshet etter hendelsen på fjellet. Hun drar heller ikke opp til flokken og vil ikke lenger delta i familiedriften.

– Vår bestefar har forsøkt å mekle, men til ingen nytte, forklarte kvinnen.

Den tiltaltes forsvarer Trond P. Biti, ville vite om en konsesjon eller en siidaandel kan være kimen til konfliktene som har oppstått. Han refererer til tidligere idyll, en sammensveiset familie, som nå har slått sprekker. Etter at den tiltalte fikk egen siidaandel, så har konfliktene eskalert, ifølge Biti.

– Nei, det er ikke slik. Jeg eller min familie (red.anm. hennes far og mor) så på Facebook at den tiltalte har fått egen konsesjon. Det er ikke slik at jeg ønsker ham vekk fra reindrifta, svarte kvinnen.

– Men du har jo anmeldt ham for drapstrusler og sier i et avisintervju at den tiltalte bør vekk fra reindrifta, repliserte Biti og la til;.

– Vil du at han skal bli dømt?

– Ja! Jeg vil at han skal endre adferd. Han må lære at det ikke er lov å true andre, svarte kvinnen.

– Han skulle drepe meg!

Da den andre fornærmede begynte å forklare i retten, var også hun preget av situasjonen.

Advokat Roy Berntsen

Tanten og kusinens bistandsadvokat Roy Berntsen.

Foto: Liv Inger Somby

Tanten (31) har anmeldt sin nevø for drapstrusler og har fått begjært besøksforbud.

Hun forklarer i retten om episoden som skjedde 22. september i 2013. Hun var på fjellet og familien hadde reinskilling. Hun og niesen (red.anm. fornærmede nr.1) skulle sjekke om deres dyr hadde havnet i tiltaltes reinflokk. De skulle se etter èn spesiell rein. Den tiltalte kommer inn i gjerdet og begynner å banne, forklarer den fornærmede. Hun hadde da spurt ham: «kjenner ikke du merkene?»

– Han kom mot meg med et reingevir i hånden. Han spør om: «han skal slå meg i hjel med denne» og holder geviret over hodet mitt, sier hun.

Videre ser hun på ham og spør «Mener du virkelig at du vil drepe meg?»

«Ja, omså her», hadde den tiltalte svart. I retten hadde hun problemer med å beskrive selve hendelsen og kunne heller ikke huske alle detaljene.

Etter dette hadde den fornærmede oppsøkt en annen bror og fortalt om hendelsen. Det ble uro ved skillegjerdet og den tiltalte valgte da å oppsøke tanten for å be om tilgivelse.

Hun forklarte i retten at hun valgte å anmelde ham allikevel, ettersom hun ikke så noen anger i øynene hans, da han ba om tilgivelse.

Tanten begjærte også besøksforbud, der den tiltalte ikke kunne oppholde seg der hvor de fornærmede befant seg.

– Jeg var redd og ville ikke at han skulle oppsøke meg. Jeg har hatt behov for sikkerhet og har ikke ønsket at han kommer til mitt barndomshjem mens jeg er der, svarte tanten.

Begge kvinnene har gitt intervjuer til Finnmark Dagblad, hvor de har bedt om å få hjelp av politiet.

– Vi tok kontakt med avisen, slik at politiet ser alvorlighetsgraden. Vi ville ha hjelp, svarte begge kvinnene.

Nektet å navngi torpedoer

I retten kommer det også frem at de to kvinnene har fått henvendelser fra torpedoer for å ta den tiltalte. Begge kvinnene avslo tilbudet fra torpedoen.

Advokat Trond Biti

Advokat Trond Biti mener at denne konflikten ikke burde havnet i retten. Storfamilien skulle ha møtt i konfliktrådet og blitt enige, fordi saken utvikler seg til påstand mot påstand.

Foto: Liv Inger Somby

Forsvarer Biti ville at kvinnen skulle oppgi navnet til torpedoen eller navnene til torpedoene, men det nektet hun. Da grep rettens formann, Hans Arne Nysæther, inn og så at hun er nødt til å svare på alle spørsmål.

– Jeg er livredd for mitt eget liv. Jeg tar ikke en slik risiko. Torpedoer er drapsmaskiner og jeg ønsker ikke å få en torpedo på døra, dersom jeg navngir ham, svarte tanten.

Kvinnen har valgt å flytte fra Finnmark.

– En storfamilie i oppløsning og med store konflikter, preger oss alle.

Den tiltalte er sykemeldt

Reineieren (32) som er tiltalt i saken er også veldig preget av det som skjer med dem. Han forteller at familien sliter. Det gode samarbeidet som de hadde før, er borte.

Han hadde en helt annen forklaring enn kvinnene.

Mannen sa at han aldri har truet, hverken kusinen eller hennes kjæreste som kom kjørende til flokken.

– Jeg skulle skyte en kjørerein som var blitt dårlig. Traff ikke dyret og plutselig sekunder etter skuddene, dukker det to personer på ATV. Jeg kunne ha truffet dem. De kom fra 60 graders vinkel mot meg, sier den tiltalte og ser på begge kvinnene.

Hans forklaring samsvarer ikke med forklaringene til kvinnene. Hans forklaring er slik:

– Det kunne ha gått riktig ille nå. Jeg ble veldig irritert, fordi de hadde gjemt seg og var veldig redd. Jeg sa: «Dere kunne ha blitt truffet av skuddene, det er livsfarlig»

Hva var du redd for? spurte aktor.

– Den redselen, tenk om jeg hadde truffet de to, svarte den tiltalte.

Han fortalte at de tre hadde satt seg ned etter hendelsen, snakket om flytteleier og hvor de skulle hente dyr. Han ante ikke at han ville bli anmeldt for trusler.

– Jeg er sykmeldt og hele saken preger meg. Å få to drapsanmeldelser, besøksforbud og i tillegg vite at det finnes torpedoer der ute som kan ta meg, dette går hardt inn på meg, forklarte reineieren.

Den tiltalte forklarte også at han ikke har truet sin tante. Hun har misforstått hendelsen, fordi han var irritert på henne etter at hun hadde vært inne i hans flokk, forstyrret dyrene og han så at dyrene var stresset .

– Har du gjort noe galt mot din tante, ville bistandsadvokat Roy Berntsen vite.

– Nei, svarte den tiltalte.

– Du ba henne om tilgivelse?

– Ja, det gjorde jeg. Hun hadde gått rundt til de andre og sagt at jeg skulle drepe henne. Det er ikke riktig og jeg har ikke truet henne. Jeg ba om tilgivelse, fordi hun hadde mistolket meg, svarte han.

En sak for konfliktrådet

– Denne saken er veldig spesiell, Alle tre er nære slektninger og de skulle aldri ha møttes i retten. Denne saken burde man ha løst hos konfliktrådet, sier Biti.

Rettsak i Kautokeino
Foto: Liv Inger Somby

Forsvareren tror at bakgrunnen til konfliktene kan være fordi hans klient i 2010 fikk en ny siidaandel eller egen konsesjon for å drive med reindrift.

– Det kan antas at den nye konsesjonen har gjort at de andre familiemedlemmene ikke har villet akseptere dette, så derfor har det oppstått en uheldig feide internt i familien, sier Biti.

Det var satt av én dag til rettssaken, men etter nesten 10 timer i retten, så måtte Biti spørre om det var forsvarlig å fortsette utover kvelden.

Etter et internt møte, så ble rettens formann, aktor, bistandsadvokaten og forsvarer enige om at de avslutter og møtes igjen 9. januar neste år.

Bistandsadvokat Roy Berntsen ønsker ikke å kommentere saken før den er ferdigbehandlet.