NRK Meny
Normal

Utnevnt til lagdommer

Susann Funderud Skogvang, fra Kåfjord i Nord-Troms, er i Statsråd utnevnt til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett.

Susann Funderud Skogvang

Susann Funderud Skogvang

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hun har også hatt vervet som konstituert lagdommer ved samme lagmannsrett.

Susann Funderud Skogvang, har blant annet jobbet som førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Uit Norges arktiske universitet , og ledet forskergruppen for same- og urfolksrett.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo
Foto: Knut-Sverre Horn

I samme statsråd ble også konstituert statsadvokat Tor Børge Nordmo utnevnt til statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter, mens tingrettsdommer Bjørn Andre Holmen, også ble utnevnt til tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett.