Hopp til innhold

Nå er han æreskunstner

Han er blant annet kjent for sine malerier, tegninger og fotografier. Han har skrevet dikt, og utsmykket mange offentlige bygg med sin kunst. Nå beæres den kunstneren med særegen tittel.

Elle Hánsa, Hans Ragnar Mathisen

BEÆRES AV HØGSKOLE: Hans Ragnar Mathisen (Elle-Hánsa) fyller 70 år 1. juli 2015. I denne forbindelsen har Samisk høgskole oppnevnt ham som høgskolens æreskunstner.

Foto: Anne Olli

Jelena Porsanger

REKTOR: Jelena Porsanger ved Samisk Høgskole i Kautokeino.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er en stor ære for Samisk høgskole at Hans Ragnar Mathisen takket ja til oppnevnelsen som æreskunstner, sier høgskolens rektor, Jelena Porsanger.

– Gjennom samarbeid med vår nyoppnevnte æreskunstner håper vi på å få inspirasjon, faglig og kunstnerisk støtte til videreutvikling av våre studietilbud og vår forsknings- og utviklingsvirksomhet, tillegger rektoren.

Multikunstner

Fra utnevnelsen heter det:

«Han er kjent for sine malerier, grafikk, tegninger og fotografier. I tillegg har han illustrert mange fagbøker, skrevet dikt og prosa og har vært med på utsmykking av mange offentlige bygg i.

Han har laget kunstneriske grafiske kart over flere samiske områder. Disse kartene er utformet uten riksgrenser og andre grenser og synliggjør samiske stedsnavn.»

Et av Mathisens mest kjente verk, er kartet «Sábmi» som han laget i 1975 (ekstern lenke).

– En brobygger

– Mathisen har vært politisk engasjert i samepolitikken og i urfolkssaker og har vært en internasjonal brobygger. Han har stått bak mange foreninger og festivaler, der solidaritet og vennskap sto sentralt.

– Hans kunstnerisk arbeid har stor betydning for mange fagfelt som høgskolen har jobbet med. Han har jobbet utrettelig og kreativt for samisk språk og kultur og for urfolkssaker, heter det videre i æresutnevnelsen.

Mathisens kunst kan i dag beskues ved Statens Kunstakademi, Norsk kulturråd, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Nordisk Ministerråd og Universitetet i Tromsø.

Hans Ragnar Mathisen er i forbindelse med utnevnelsen, invitert til åpningen av det kommende studieåret ved Samisk høgskole i Kautokeino.

Korte nyheter