Hopp til innhold

Nå er han æreskunstner

Han er blant annet kjent for sine malerier, tegninger og fotografier. Han har skrevet dikt, og utsmykket mange offentlige bygg med sin kunst. Nå beæres den kunstneren med særegen tittel.

Elle Hánsa, Hans Ragnar Mathisen

BEÆRES AV HØGSKOLE: Hans Ragnar Mathisen (Elle-Hánsa) fyller 70 år 1. juli 2015. I denne forbindelsen har Samisk høgskole oppnevnt ham som høgskolens æreskunstner.

Foto: Anne Olli

Jelena Porsanger

REKTOR: Jelena Porsanger ved Samisk Høgskole i Kautokeino.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er en stor ære for Samisk høgskole at Hans Ragnar Mathisen takket ja til oppnevnelsen som æreskunstner, sier høgskolens rektor, Jelena Porsanger.

– Gjennom samarbeid med vår nyoppnevnte æreskunstner håper vi på å få inspirasjon, faglig og kunstnerisk støtte til videreutvikling av våre studietilbud og vår forsknings- og utviklingsvirksomhet, tillegger rektoren.

Multikunstner

Fra utnevnelsen heter det:

«Han er kjent for sine malerier, grafikk, tegninger og fotografier. I tillegg har han illustrert mange fagbøker, skrevet dikt og prosa og har vært med på utsmykking av mange offentlige bygg i.

Han har laget kunstneriske grafiske kart over flere samiske områder. Disse kartene er utformet uten riksgrenser og andre grenser og synliggjør samiske stedsnavn.»

Et av Mathisens mest kjente verk, er kartet «Sábmi» som han laget i 1975 (ekstern lenke).

– En brobygger

– Mathisen har vært politisk engasjert i samepolitikken og i urfolkssaker og har vært en internasjonal brobygger. Han har stått bak mange foreninger og festivaler, der solidaritet og vennskap sto sentralt.

– Hans kunstnerisk arbeid har stor betydning for mange fagfelt som høgskolen har jobbet med. Han har jobbet utrettelig og kreativt for samisk språk og kultur og for urfolkssaker, heter det videre i æresutnevnelsen.

Mathisens kunst kan i dag beskues ved Statens Kunstakademi, Norsk kulturråd, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Nordisk Ministerråd og Universitetet i Tromsø.

Hans Ragnar Mathisen er i forbindelse med utnevnelsen, invitert til åpningen av det kommende studieåret ved Samisk høgskole i Kautokeino.

Korte nyheter

 • Saminor 3-undersøkelsen har «kick-off» i dag

  Saminor 3 har i dag avspark på den sørsamiske kulturfestivalen Rasten Rastah.

  Selv om undersøkelsene ikke setter i gang før i slutten av oktober, fikk besøkende teste sin egen gripestyrke og ta en titt inne i undersøkelsesvogna.

  Saminor 3 er en omfattende helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk og norsk bosetting, som består av spørreskjema og kliniske undersøkelser.

  Det er tredje gang Saminor gjennomføres.

  Faglig leder for prosjektet, Ann Ragnhild Broderstad, forteller at denne rundens undersøkelser er større og mer omfattende.

  – Vi har gjort en altfor dårlig jobb i det sør- og lulesamiske området tidligere, forteller Broderstad.

  – Derfor bestemte vi oss tidlig for at hvis vi noen gang skal gjøre Saminor på nytt, så skulle vi jobbe mye mer og få inn bedre data fra Trøndelag og Nordland, sånn at vi også får med minoriteten i minoriteten, legger hun til.

  Det skal blant annet tas blodprøver, EKG, måling av blodtrykk, puls og gripestyrke, hårprøver og urinprøver, forteller prosjektkoordinator, Isalill Finn.

  – Oppdraget vårt er å se på om det er forskjell i helse mellom den samiske og ikke-samiske befolkningen, sier Finn

  Undersøkelsen starter i Røros, og skal etter planen avsluttes i Sør-Varanger i desember 2025. Alle mellom 40-79 år i de inkluderte kommunene kan delta.

  Bilde av faglig leder for Saminor 3-undersøkelsen, Ann Ragnhild Broderstad, foran Saminor-bussen.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Kultuvrskåvlå jådediddjevirgge ij la hájn virgádam

  Hábmera suohkan galggi nuppádis kultuvrskåvlå jådediddjevirgev almodit. Sivvan dási la Hábmera suohkanin ettjin oattjo náginav virggáj biejaduvvam vuostasj åhtsåmvuorruj, subtsas HR-oajvve Beate Bye Strand.

  Torgeir Steinsland (48) fáladuváj virgev, valla ittjij bargov sidá dan diehti gå bálkká l ilá nievret, suv mielas. Dav tjállá avijssa Avisa Nordland.

  – Mån dav dahkiv dan diehti gå bálkkáfálaldahka majt suohkanis oadtjuv lij 100.000 kråvnå vuollel gasskamærrásasj bálkká. Statistihkalasj guovdásjdåjmadagá milta la gasskamærrásasj bálkká åhpadusá ja åhpadime jådediddjijda 786.000 kråvnå jahkáj.

  Steinsland boahtá Hábmeris ja subtsas Hábmer la lagámus suv vájmmuj ja sihtá oassálasstet suohkanav åvddånahtátjit buorre láhkáj.

  – Luonndo ja moattegielakvuohta l aj ájnas manen åhtsiv. Muv mielas kulturskåvllå máhtá liehket ájnas oassálasste viehkedit julevsámegielav bisodittjat. Dat lij ájnas motivasjåvnnå manen virgev åhtsij.

  Svein Schultz virgev hiejtij gidágiesen.

  Hamarøy kulturskole
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Kárášjogaášši Alimusriektái

  Guoddaluslávdegoddi lea mearridan ahte Kárášjoga eananášši galga meannuduvvot Alimusrievttis.

  Finnmárkku Meahcceduopmostuollu celkkii duomustis 21.04.23 ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkkuopmodat guoddali duomu, ja dál manna ášši Alimusriektái.

  Ášši galga meannuduvvot stuorakammaris, gos leat 11 duopmara. Dat dáhpáhuvvá dušše dalle go Alimusriekti oaivvilda ahte ášši lea erenoamáš dehálaš dahje váttis.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen