Dette er den nye statssekretæren

Anders Johansen Bals ble i dag utnevnt til statssekretær for samiske saker i den nye Solberg-regjeringen.

Jan Tore Sanner og Anders Bals
Foto: Mette Ballovara / NRK

– Dette blir veldig spennende, og det er med ydmykhet jeg tar fatt på oppgaven, sier den nyutnevnte statssekretæren.

Anders Bals representerer Høyre, er fra Kautokeino, og har sist jobbet som personalsjef på Samisk høgskole. Han er utdannet journalist, og har jobbet både som journalist og redaktør, samt som reindriftsagronom i Troms. Bals har også bakgrunn i reindrifta.

Liten politisk erfaring

Anders Bals sier han ble overrasket, men veldig glad da Jan Tore Sanner ringte og spurte ham om å bli den nye statssekretæren med ansvar for samiske saker.

– Det er jo et stort ansvar, og jeg gleder meg til å ta fatt i de store arbeidsoppgavene.

Ny minister sammen med nye statssekretærer

Jan Tore Sanner sammen med sine statssekretærer under nøkkeloverrekkelsen tidligere i dag.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Anders Bals har liten politisk erfaring, og har vært lite aktiv i partipolitikken. Dette var først og fremst et valg han tok da han begynte å jobbe som journalist. Etter at han sluttet i media har han vært mer aktiv i samfunnsdebatten.

– Som statsminister Erna Solberg sa, så har de hentet inn både folk med politisk erfaring og andre med mer faglig bakgrunn. Vi er flere som ikke har en direkte politisk bakgrunn.

Ser fram til samarbeidet

Fra Sametingets ståsted ser representantene med interesse på utnevnelsen. Nyvalgt sametingspresident Aili Keskitalo ser fram til å samarbeide med Anders Bals.

– Jeg ønsker Anders Bals til lykke med den nye jobben. Jeg vet han er dyktig, og lett å kommunisere med. Jeg håper vi får et godt samarbeid fremover.

De samiske sakene blir igjen lagt under kommunaldepartementet, etter å ha vært en del av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Nå er det høyres Jan Tore Sanner som skal styre skuta, da han i dag ble utnevnt til kommunal og moderniseringsminister. Keskitalo håper at dette betyr at samiske saker får en mer framtredende plass.

– Kanskje man kan si at samiske saker nå er kommet hjem igjen.

Ikke redd for fremskrittspartiet

Per Willy Amundsen fra fremskrittspartiet er også nyutnevt statssekretær i samme departement. Han fremmet i 2011 forslag til Stortinget om å legge ned Sametinget, og har vært kritisk til samiske saker.

Anders Bals og Per Willy Amundsen
Foto: Mette Ballovara / NRK

Anders Bals tror ikke det kommer til å volde problemer for samarbeidet.

– Det er tydelig skrevet ned hvilken samepolitikk denne regjeringen står for, så det blir nok ikke noe problem. Politikken er jo å gi og ta, og alle er jo fri til å argumentere for sitt syn.