Hopp til innhold

Utgir tegneseriealbum på samisk

Det samiske forlaget Davvi Girji har nylig gitt ut et tegneseriealbum laget av den samiske tegneren Runar Balto.

Runar Balto

Runar Balto med tegneserieheftet 'Sámi máilbmi'.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Heftet består for det meste av gamle klassikere, som jeg tegnet på 1990-tallet til den samiske avisa Min Áigi. Her er figurer som Šeriffa, XHM, Ártegis Máhtte, Bispma, Dolin og Granat Sápmi, opplyser tegneserietegneren Runar Balto.

For den vanlige same er han mest kjent som mannen som tegner komiske tegneserier i de samiske avisene Ávvir (på samisk) og Ságat (på norsk).

– For meg er det litt artig å se igjen de gamle tegneseriestripene. De viser både min tegnestil og humor på den tiden da de ble laget, sier Balto.

– Mye har endret seg siden da

Stoffet til tegneserieheftet på 24 sider leverte Balto til forlaget allerede for tre år siden, men av forskjellige grunner er ikke albumet blitt gitt ut før nå.

– Det har skjedd store endringer siden jeg drev og tegnet for Min Áigi. Da brukte jeg tegneblokk, blyant og tusjpenn. Nå skjer det meste av arbeidet digitalt, forklarer Balto.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Digitalt tegnebrett, Runar Balto

Runar Balto bruker for tiden et digitalt tegnebrett for å lage tegneseriene sine.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Den samiske tegneserietegneren vet ikke helt sikkert hvorfor han begynte med å tegne morsomme tegneserier.

– Hvorfor jeg begynte med satire? Jeg vet sannelig ikke. Hvorfor vil en sanger synge? Hvorfor liker noen å gå på ski eller å sparke fotball for den saks skyld? Jeg bare liker dette og derfor har jeg også fortsatt med det, er den enkle forklaringen til Runar Balto.

Tegnet på mammas kokebok

Tobarnspappaen er gift med Viktoria og bor i et tyrollerhus i Karasjok. Tegning det har han visst nok drevet med stort sett hele livet.

– Da jeg var veldig liten tegnet jeg på mammas kokebok og jeg tegnet på veggene. Det likte ikke far. Jeg tror ikke mamma heller var særlig glad for at kunsten min havnet på de rareste stedene. Derfor bestemte mamma seg for å løse hele problemet. Hun kjøpte blyant og papir til meg, erindrer Balto.

Runar Balto

Runar Balto med tegnebrettet foran datamaskinen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Den første tegneserien sin tegnet han da han var rundt 7-8 år gammel.

– Jeg husker ikke hva det var for noe, men jeg tror at mamma har tatt vare på dem, tror Runar Balto.

Han sier at han absolutt ikke er blitt rik av tegneseriene sine, men han vil holde på med hobbyen sin så lenge han synes det er morsomt.

Korte nyheter

 • Loahpahit friddja dálkkodanválljenmuni

  Eanetlohku Stuorradikkis: Bargiidbellodat, Guovddášbellodat, Sosialisttalaš gurutbellodat ja Rukses bellodat dohkkehedje duorastaga ráđđehusa loahpaheami dan friddja dálkkodanválljenmuni.

  Friddja dálkkodanválljenmunni mearkkaša ahte pasieanttain lea vejolašvuohta mearridit gos sii háliidit oažžut dálkkodeami, sihke almmolaš buohcceviesuin ja priváhta klinihkain. Ortnet ásahuvvui 2015s, muhto dálá ráđđehus oaivvilda ortnet ii leat dagahan olbmuide unnit vuordináiggi, ii ge leat dagahan dearvvašvuođabálvalusa buorebun.

  .Stuorradikke gažadandiimmus gaskavahkko celkkii dearvvašvuođaministtar Ingvild Kjerkol (BG) ahte loahpaheapmi lea plánejuvvon guovtti jagi badjel, ja ahte nuppástuhttinortnet boahtá bisttit 12 mánu. (NTB)

 • Dušše sámegielfágaid dorjot

  Sámediggi addá doarjaga dušše oahpponeavvuide sámegielfágaide ja sierra sámi fágaide joatkkaoahpahusas. Nu mearridii Sámediggi otne dievasčoahkkimis go gieđahalle oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána.

  -Sámediggi bággejuvvo dušše vuoruhit oahpponeavvuid fágaide Sámedikkis lea váldi meannudit oahppoplánaid, lohká sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Duogáš dasa lea go stádabušeahtas lea evttohuvvon unnidit juolludeami sámegielat oahpponeavvuide 9 millijovnna ruvnnuin.

  Dássážii lea Sámediggi dorjon oahpponeavvobuvttadeami sámegillii fágain nugo servodatfága, luonddufága, musihkka, matematihkka.

  Dán jagi lea Sámediggi juolludan badjel 30 millijuvnna kruvnno oahpponeavvo ráhkadeapmái. Badjel 12 millijuvnna kr das leat juolluduvvon oahpponeavvuide masa sámedikkis ii leatoahppoplána ovddasvástádus.

  Samisk lærebok
  Foto: Siv Eli Vuolab / NRK
 • Kun samiskfagene vil få læremiddelstøtte

  Sametinget vil kun gi tilskudd til læremiddelproduksjon innen samiskfagene og de særskilte samiske fagene i videregående opplæring. Det besluttet sametinget i dag i saken om handlingplan for læremiddelutvikling.

  - Sametinget er tvunget til å kun prioritere læremidler til fagene Sametinget har myndighet til å fastsette læreplaner for, sa sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Bakgrunnen for prioriteringen er reduksjon av bevilgninger fra statsbudsjettet for 2023, der regjeringen foreslår å redusere bevilgningene til samiske læremidler med 9 millioner kroner.

  Hittil har Sametinget også bevilget støtte til læremidler på samisk i blant annet samfunnsfag, matematikk, naturfag og musikk.

  I år har Sametinget bevilget 30 millioner kr til læremidler, hvorav 12 millioner kr har gått til læremidler innen fag sametinget ikke har myndighet til å fastsette læreplaner for.

  Samiske læremidler, stensiler
  Foto: Johan Ante Utsi / NRK