Takker Kautokeino-samfunnet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er veldig fornøyd med gjennomføringen av embetsmannsmøtet i Arktisk Råd i Kautokeino.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Utenriksminister Jonas Gahr Støre ved Isfjorden utenfor Illulissat på Grønland, der oppvarmingen gjør det umulig å drive det såkalte langlinefisket etter kveite fra hundespann.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk

Utenriksministeren har sendt et takkebrev til sametingspresident Egil Olli, Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta og direktør ved Internasjonalt fag og formidlingssenter for reindrift, Anders Oskal.

"Meget vellykket"

"Jeg vil takke dere og hele Kautokeino-samfunnet for den omfattende og entusiastiske bistand Utenriksdepartementet fikk under gjennomføringen av embetsmannsmøtet i Arktisk Råd 18.-20. november", skriver utenriksministeren i brevet.

Gahr Støre skriver videre at han synes møtet ble meget vellykket både innholdsmessig og sosialt.

"Vi har fått en rekke positive tilbakemeldinger fra deltagerne fra de arktiske landene, fra de faste urfolksdeltagerne og fra observatørene".

"Strålende eksempel"

Arktisk Råd er eneste samarbeidsforum i nord som favner alle åtte arktiske land og hvor urfolk har status som faste deltakere.

På møtet i Kautokeino ble grenseoverskridende utfordringer som klima, miljø og bærekraftig utvikling diskutert. På møtet var det 200 deltakere fra 13 land.

Ikke fornøyd med olje- og gassmeldingen

"En viktig side av det arktiske samarbeidet er å øke kunnskapen om hverandre. Gjennom møtene i det norske formannskapet i Arktisk råd har vi forsøkt å gi et bredt bilde av det arktiske Norge. Møtet i Kautokeino var en viktig del av dette og ga et strålende eksempel på et livskraftig samfunn i nord", skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre i brevet.

Takkebrev fra Jonas Gahr Støre

Takkebrevet fra Jonas Gahr Støre

Korte nyheter

 • Vil ha platinagruve i samekommune

  Gruveselskapet Fedorova Resources presenterte sine nye planer på et informasjonsmøte i Lovozero på torsdag. De vil starte ny gruvedrift 60 kilometer fra Lovozero sentrum. Gruven skal utnytte metaller, som hører til platina-gruppen. Selskapet sa på møtet at de vil ha en dialog med samene i området og undersøke hvordan innvirkning gruvedriften kan ha på økologien. Planen er å starte gruvedriften i 2027. Gruveselskapet lover nye arbeidsplasser og opplæring av lokale arbeidere.

  Loga sámegillii

  Infomøte Fedorova Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Plánejit platinaruvkki Lujávrái

  Ruvkefitnodat Fedorovo Resources lea álggaheamen barggu Lujávrri gielddas. Plánaidis birra fitnodaga ovddasteaddjit muitaledje duorasta čoahkkimis Lujávrris. Fitnodaga áigu 60 kilomehtera eret Lujávrri čoahkkebáikkis ávkkástallat metállaid, mat gullet platina-jovkui. Čoahkkimis ruvkefitnodaga ovddasteaddjit čilgejedje, ahte ovdalgo huksegohtet infrastruktuvrra, sii háliidit gulahallat báikkálaš sápmelaččaiguin ja iskat ávkkástallama váikkuhusaid ekologijai. Metállaid ávkkástallama háliidivčče álggahit jagis 2027. Seammás fitnodat lohpida ođđa bargosajiid ja oahpahit Lujávrri gieldda olbmuide dán barggu.

  Les på norsk

  Infomøte Fedorovo Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Koronanjoammu lassána Romssas

  Vássán jándoris leat dieđihuvvon 49 ođđa njoammuma Romssas. Oppalohkái leat 113 olbmo Romssas erremis covid-19 geažil. Universitehtabuohcceviesus leat dál 20 koronabuohcci. – Dál eai leat makkárge ovttaskassivat manne njoammu fáhkka lassána. Eatge dieđe joatká go lassáneapmi, dadjá njoammubajitdoavttir Trond Brattland.

  Lang kø ved testsenteret for korona i Tromsø sentrum
  Foto: Veronica Turnage / NRK