Takker Kautokeino-samfunnet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er veldig fornøyd med gjennomføringen av embetsmannsmøtet i Arktisk Råd i Kautokeino.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Utenriksminister Jonas Gahr Støre ved Isfjorden utenfor Illulissat på Grønland, der oppvarmingen gjør det umulig å drive det såkalte langlinefisket etter kveite fra hundespann.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk

Utenriksministeren har sendt et takkebrev til sametingspresident Egil Olli, Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta og direktør ved Internasjonalt fag og formidlingssenter for reindrift, Anders Oskal.

"Meget vellykket"

"Jeg vil takke dere og hele Kautokeino-samfunnet for den omfattende og entusiastiske bistand Utenriksdepartementet fikk under gjennomføringen av embetsmannsmøtet i Arktisk Råd 18.-20. november", skriver utenriksministeren i brevet.

Gahr Støre skriver videre at han synes møtet ble meget vellykket både innholdsmessig og sosialt.

"Vi har fått en rekke positive tilbakemeldinger fra deltagerne fra de arktiske landene, fra de faste urfolksdeltagerne og fra observatørene".

"Strålende eksempel"

Arktisk Råd er eneste samarbeidsforum i nord som favner alle åtte arktiske land og hvor urfolk har status som faste deltakere.

På møtet i Kautokeino ble grenseoverskridende utfordringer som klima, miljø og bærekraftig utvikling diskutert. På møtet var det 200 deltakere fra 13 land.

Ikke fornøyd med olje- og gassmeldingen

"En viktig side av det arktiske samarbeidet er å øke kunnskapen om hverandre. Gjennom møtene i det norske formannskapet i Arktisk råd har vi forsøkt å gi et bredt bilde av det arktiske Norge. Møtet i Kautokeino var en viktig del av dette og ga et strålende eksempel på et livskraftig samfunn i nord", skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre i brevet.

Takkebrev fra Jonas Gahr Støre

Takkebrevet fra Jonas Gahr Støre