Hopp til innhold

Uten pappa måtte mamma slåss for Vainos rettigheter

Gjennom sjokk og sorg kjempet Vainos mor for barnas språk og identitet. Det er Vaino takknemlig for i dag.

Vaino Rensberg.
Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Vaino Rensberg (29) spretter opp og traver i retning kantinedisken.

– Kaffe eller te?, spør hun smilende.

Vaino Rensberg.
Vi møter henne på Sametinget i Kárášjohka, der hun jobber som presserådgiver.
kárášjohka.
Hun har bodd i den nordsamiske bygda flere ganger.
Vaino Rensberg.
Selv er hun same fra sør, og snakker åarjelsaemiengïele – det vil si sørsamisk.
Hennes historie er litt spesiell.
 Ann Kristin, Lars Emil, Vaino og Mona.
Hun vokste opp sammen med sine to eldre søsken, Lars Emil og Ann Kristin.
Og mamma Mona, så klart.

Men ingen pappa.

Hennes pappa, eller aehtjie som hun sier, var reindriftssame fra svensk side. Mens mamma Mona Dyrøy er norsk og fra Røros.

– Aehtjie døde veldig tidlig, forteller Vaino.

Uten pappa – aehtjie var det ingen selvfølge at Vaino skulle lære seg samisk som barn.

Men hun var heldig.

Alene med barn og reinflokk

Mamma Mona var bare fire uker på vei med Vaino da mannen døde brått i 1991.

Plutselig var hun alene med en reinflokk, to barn, og en spire i magen.

– Han tok livet sitt, helt plutselig. Det var et sjokk for oss alle sammen, sier Mona åpenhjertig.

Nå var det opp til henne å føre den samiske arven videre.

Men hvordan gjør man det, når man ikke selv kan språket?

Vaino Rensberg og mamma Mona.
– Midt oppi sorgen og sjokket, så følte jeg at det her skal jeg klare, sier Mona.

Under svangerskapet begynte hun og hennes da 12 år gamle datter på samisk kurs.

Begge pratet språket hjemme, og var veldig engasjerte. Spesielt engasjerte var de på fjellet og under kalvemerking.

Mona Elisabeth Dyrøy. Vainos mamma.
– Hvis vi ikke hadde hatt rein, så er det ikke sikkert jeg hadde brydd meg så veldig mye om språket, sier Mona.
Illustrasjonsfoto
Hun kjempet hardt for å få lov å beholde flokken.

Som kvinne, norsk og alenemor, var det tøft.

Men det gikk.

– Jeg så det at motgang gjorde meg sterk, jeg var veldig innstilt på at barna skulle være veldig samiske, sier Mona.

Vaino på reinmerking.
– Vi er veldig heldige, som har hatt en såpass fin mamma som har kjempet for både driften og språket, sier Vaino.
Vaino rensberg og storebror.
– Selv om det er ingenting som tilsier at hun skulle gjort det, hun kunne gitt fullstendig faen, legger hun til.

Samisklærer for egne barn

I fire år jobbet Mona som samisklærer for egne barn, i tillegg til egne studier og reindrift.

Vaino rensberg som barn.
Hun kjempet også for samisk barnehage i hjembygda, der Vaino gikk før hun fortsatte med samisk i 1. klasse. 
Vaino Rensberg.
– Hun er ikke samiskspråklig selv. Vi hadde ingen lærer, så hun måtte være lærer selv, forteller Vaino.
– Så hun satt og leste disse nybegynnerbøkene. 

Til tross for en tung livssituasjon klarte Vainos mamma å sørge for at barna hennes fikk språket.

Og i dag mener Vaino at man ikke bare kan skylde på omstendighetene for at samiske språk ikke synes eller høres nok.

Vaino Rensberg
– Vi er ikke flinke nok til å bruke det der vi kan.
– Vi alle har et ansvar hvis vi vil at språket skal ha en fremtid. Om du snakker litt feil, so what! Vi forstår det jo, sier hun engasjert.

Takknemlig

Selv får ikke Vaino brukt sørsamisk daglig, fordi hun bor i nordsamiske områder.

Når muligheten byr seg gir det stor glede.

– Man blir jo så glad når man får brukt språket sitt. Det er jo så godt, og man føler seg så hjemme, sier hun livlig.

Hun trives likevel veldig godt i Kárášjohka, omgitt av det nordsamiske.

Vaino Rensberg
– Det er flaut hvis man skal flytte herfra og ikke være nordsamisktalende.
– Når man har de mulighetene med gratis læring i form av kolleger og venner, sier Vaino smilende.

Korte nyheter

 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK
 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2025-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen