NRK Meny
Normal

Har fratrådt Israel Ruong-stipendstyret

Styret for Samisk høgskole har i dag justert regelverket for Israel Ruong stipendet etter gjeldende norske lover. Kunnskapsdepartementet har kritisert skolen for brudd på regelverket.

Jelena Porsanger

Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger har nå blitt fritatt fra vervet som medlem i tildelingsstyret for Israel Roung fondet.

Foto: Liv Inger Somby

Maren Palismaa

Direktør for Samisk høgskole Maren Palismaa.

Foto: Privat

– Da Samisk høgskole overtok forvaltningen av Israel Ruong fondet og et par andre fond for snart 10 år siden ble de gamle retningslinjene for fondene videreført, og der sto det blant annet at rektor skal være med i fondets styre som tildeler stipendene, forklarer direktør for Samisk høgskole, Maren Palismaa.

Siden da er retningslinjene for universiteter og høgskolenes forvaltning skjerpet, slik at høgskolens ledelse ikke skal inneha flere lederverv som kan føre til habilitetsproblemer.

Kunnskapsdepartementet purret i mars på Samisk høgskole vedrørende denne saken, der departementet blant annet påpekte at rektor ved Samisk høgskole ikke samtidig kan være med i styret for Israel Ruong fondet.

Problemer med habilitet

Rolf L.Larsen

Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen i Universitets- og høyskoleavdelingen.

Foto: Kunnskapsdepartementet

Allerede i fjor da den omstridte tildelingen av Israel Ruong stipendet til forsker Erika Sarivara ble gjennomført, var det flere ansatte ved Samisk høgskole som mente at tildelingen var ugyldig.

Kunnskapsdepartementet har ved flere anledninger gjort høgskolen oppmerksom på at skolen må rette seg etter gjeldende regelverk.

– Når du er leder av en institusjon kan du ikke samtidig sitte som leder av en institusjon som du har et nært forhold til, for da ender du opp i habilitietsproblemer, sier avdelingsleder for Universitets- og høgskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet, Rolf L. Larsen.

Han viser til Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, som regulerer dette og gjør at en leder ikke kan ha verv begge plasser.

Fjorårets stipendtildeling var svært omstridt , og i debattene som fulgte kom det også fram at stipendet heller ikke var formelt reigstrert i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Ba styret rydde opp

Kunnskapsdepartementet har i etterkant bedt høgskolen om å få orden på formalitetene.

– Vi har avventet styremøtet som behandler Israel Ruong fondets forvaltning denne uken, så får vi se hva styret gjør med dette, men vi forutsetter som sagt at disse problemen blir løst, sier Larsen.

I samme møte i mars fikk også Samisk høgskole beskjed om å rydde opp i uklarheter i forhold til det mye omtalte Kola-prosjektet, som styret for Samisk høgskole på et ekstraordinært møte nylig vedtok å starte ekstern gransking av.

– Har startet registrering

Styret for Samisk høgskole avsluttet fredag et todagers styremøte i Oulu i Finland. Der ble forvaltningen av høgskolens fond gjennomgått og gjeldende retningslinjer for disse fondene vil nå bli fulgt, forklarer direktør Maren Palismaa.

– Neste uke vil fondene bli registrert i Lotteri- og stiftelsestilsynet, og nye styremedlemmer vil bli valgt til styret som tildeler stipendene, sier Palismaa.

Departementet er også blitt orientert om at høgskolen har startet prosessen med å få fondene registrert i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Diehtosiida - Samisk høgskole i Kautokeino

Diehtosiida - Samisk høgskole i Kautokeino har orientert Kunnskapsdepartementet om at de nå er i en prosess for å få registrert Israel Ruong fondet i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK