Utbrytere: – Kampen om fisken vinnes ikke bare gjennom demonstrasjoner

Misnøye med Kystaksjonen gjør at flere styremedlemmer nå vurderer å danne en ny organisasjon.

Stopp ranet av kysten, var en av parolene under kystaksjonens demonstrasjoner utenfor Stortinget

– Stopp ranet av kysten, var en parolene under Kystaksjonens demonstrasjoner utenfor Stortinget i fjor vinter. Etterpå har det vært stille fra organisasjonen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er styremedlemmene Tore-Jan Gjerpe fra Karasjok og Kristin Mørch fra Dyfjord i Lebesby som mener at det kan være nødvendig med en ny organisasjon.

– Bakgrunnen for dette er at Kystaksjonen dessverre har gått helt av sporet, forklarer Tore-Jan Gjerpe.

Tore-Jan Gjerpe

Styremedlem Tore-Jan Gjerpe mener at Folkeaksjonen har utspilt sin rolle i kampen om fisken som en fellesressurs.

Foto: Ingvill Sunnby / NRK

Etter at Kystaksjonen demonstrerte på Løvebakken utenfor Stortinget i mars 2014, har det vært stille.

I oktober i fjor lovet aksjonsleder Trond Einar Olaussen å blåse opp livet igjen, og Kystaksjonen skulle bli omgjort til medlemsorganisasjon .

– Men bare 30-40-talls personer har betalt kontingenten, forteller Olaussen.

På organisasjonens facebooksida går det frem at de søker etter flere medlemmer.

– En død organisasjon

Styremedlem Tore-Jan Gjerpe mener at det er sterke krefter innad som har satt kjepper i hjulene for å gjøre Kystaksjonen om til en slagkraftig medlemsorganisasjon.

– Kampen om kysten er ikke noe som kan vinnes via en facebook-side og en demonstrasjon med 500 mennesker foran Stortinget. Dette en langsiktig jobb som må gjøres på et bredt grunnlag, mener Gjerpe.

Ifølge ham er Kystaksjonen nå en død organisasjon. Det samme mener også styremedlem Kristin Mørch. De to er nå i full gang med å sondere terrenget om det er mulig å stifte en ny organisasjon.

Formålet er å sikre at fisken som fellesskapets ressurs ikke blir satt på børs til glede for kun noen få pengeesterke personer

– Generelt må vi sørge for at fisken skaper verdier og sikrer bosetting langs kysten i hele landet, forklarer Gjerpe.

– Er ikke dette samme målsetting som Kystaksjonen har?

– Jo, men vi må bare erkjenne at Kystaksjonen har mislyktes med sitt arbeid, svarer Gjerpe.

Både han og Mørch understreker at det fortsatt gjenstår mye undersøkelser før de bestemmer seg for å gjøre alvor av ideen om en ny organisasjon.

– Bra med engasjement

Leder i Kystaksjonen, Trond Einar Olaussen, ønsker initiativtakerne lykke til med dette arbeidet.

– I et demokratisk land er det nødvendig at vi har organisasjoner som arbeider på sida av de etablerte politiske partier. Men om det er behov for flere organisasjoner med samme målsetting som Kystaksjonen har, må andre vurdere, svarer Olaussen.

Artikkelen fortsetter etter bildet:

Trond Einar Olaussen

Fiskeri er igjen blitt satt på den politiske dagordenen etter at Folkeaksjonen ble stiftet i februar i fjor, mener leder Trond Einar Olaussen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Selv har han allerede i fjor bebudet sin avgang som leder i Kystaksjonen. Men det betyr ikke at han melder seg helt ut.

– Jeg har fortsatt et stort brennende engasjement for at kystbefolkningen skal ha muligheter til å høste av det store matfatet som vi har her oppe, svarer Olaussen.

Dette arbeidet håper han å kunne fortsette med gjennom sitt politiske engasjement. Til høsten stiller han nemlig som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Gamvik kommune.

Han er sterkt uenig i at Kystaksjonen har mislyktes med sitt arbeid.

– Tvert imot. Kystaksjonen var en stor suksess, svarer Olaussen.