USAs ambassade: – Viktig at nordlige urfolk får en plass ved bordet

Denne uken møttes USAs ambassade og Sametinget. – USA har støttet oss ved flere anledninger i FN, sier sametingspresidenten.

Sametingspresident Aili Keskitalo og Chargé d’Affaires James P. DeHart møtes

MØTE: Sametingspresident Aili Keskitalo tok imot Chargé d’Affaires for USAs ambassade i Norge, James P. DeHart, på mandag.

Foto: Tanja Norbye / NRK

– Jeg ville ta turen for å vise respekt overfor den samiske befolkningen, og for å besøke sametinget for å lære mest mulig om samiske interesser i samfunnet, sier Chargé d’Affaires for USAs ambassade i Norge, James P. DeHart, om sitt besøk til Karasjok og Sametinget.

Han er imponert over hvordan samene klarer å viderebringe kulturen sin, samtidig som han ser likheter mellom samer og urbefolkning i USA. DeHart er fungerende ambassadør, inntil USA har satt inn en nye ambassadør i Norge.

– Samene og urbefolkningene i USA har samme utfordringer når det kommer til å videreføre sine gamle tradisjoner og levemåte, samtidig som storsamfunnet legger press på dem, sier DeHart.

USA ambassades Chargé d’Affaires James P. DeHart i Sametingets bibliotek

DEHART: For USA er det viktig at urfolk i arktisk får en stemme i saker som berører dem, sier Jim DeHart.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– USA har støttet oss i FN

USA er en del av Arktisk Råd. Der nasjonalstatene som grenser til Arktis samarbeider om utviklingen i områdene. Rådet ble etablert i 1996, og skal sørge for å fremme bærekraftig utvikling med hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi.

Nettopp USAs rolle i det arktiske samarbeidet gjør at sametingspresident Aili Keskitalo mener det er viktig å møtes, og samarbeide med USAs ambassade.

– Hvordan USA eksempelvis behandler klimaendringsspørsmål er noe som kan ha konsekvenser for oss. Derfor er det viktig for oss og våre næringer at vi kan forklare USA hvordan klimaendringene påvirker oss her i Sápmi, sier Keskitalo.

Ansiktsbilde av Aili Keskitalo

VIKTIG SAMARBEID: Sametingspresident Keskitalo sier at relasjonen mellom samer og USA er viktig, fordi USAs politikk i de arktiske områdene vil påvirke hvordan folk i arktisk lever.

Foto: Per Inge A. Åsen / NRK

Hun sier at Sametinget flere ganger har fått støtte fra USA i FN.

– USA har støttet arktiske urfolks ståsted blant annet i FN arbeidet. Der vi har prøvd å få bedre posisjon til urfolks organer, slik som Sametinget. Da har USA gitt sin støtte til oss, forteller Keskitalo.

Har fokus på Arktis

At urfolk får en plass ved bordet i møter mellom nasjonalstater sier DeHart er viktig for USA.

– VI har stort fokus på det arktiske samarbeidet, både i ambassaden og i regjeringen. Og jeg synes det er viktig at urfolks stemmer høres når regjeringer snakker med hverandre, sier den fungerende ambassadøren.