– Minoritetens perspektiv like nær sannheten

På konferansen for urfolkskringkastere, som blir arrangert i Kautokeino denne uken, ble viktigheten rundt urfolksperspektiv i media diskutert.

WITBC2012

Tilreisende fra hele verden rapporterer fra Finnmarksvidda denne uken.

Foto: Sergey Gavrilov / WITBC/NRK

– Urfolksperpektiv er også en del av sannheten, sa professor Ole Henrik Magga, ved Samisk høgskole under sitt foredrag om urfolks selvbestemmelse og kringkasting som ytringsfrihet.

Det var i 2007 at FNs høykommissær for menneskerettigheter vedtok en erklæring for menneskerettigheter for urfolk. Det var Arbeidsgruppen for urfolk (WGIP) som kjempet for disse rettighetene. WGIP ble etablert i 1982. Rettighetene hadde mye å si for framtiden til urfolksjournalistikken.

WITBC 2012

Paneldebatt: fra venstre: Professor Ole Henrik Magga, Nils Johan Heatta, Jean LaRose fra APTN Canada og professor Tom Moring.

Foto: Frida Gjøby / WITBC/NRK

– Urfolk har rett til verdighet og mangfold av kulturer, tradisjoner, historier og ambisjoner som skal være hensiktsmessig reflektert i utdanning og offentlig informasjon, står det i erklæringen.

Mediedekning av urfolk

Direktør Nils Johan Heatta i NRK Sápmi, som denne uken har tatt over som sjef for World Indigenous Television Broadcasting Network (WITBN) etter Masao Aki i Taiwan, er skuffet over at så få journalister fra resten av Norge ikke kom.

– Har de nok kunnskap? Er det derfor de ikke kommer, spurte han.

Det er rundt 10 journalister fra Norge som har vært, eller er til stede, under konferansen. NTB, Se og hør, TV 2 og Nordlys er noen av mediene som har hatt journalister på konferansen. Besøket fra Fyrst Albert II av Monaco og kona i begynnelsen av uken var av det som skapte mest media-oppmerksomhet.

– Hva er sannhet? Dette er vanskelig å svare på. Hva er viktig? – Dette avgjøres ut fra hvilken kulturell bakgrunn du har. Derfor er det ofte slik at majoritetsmedia tror de er nærmest sannheten. Dette stemmer ikke. Minoritetens perspektiv er like nær sannheten, sa Magga.

Amy Selwyn

Amy Selwyn uthever urfolksjournalistikkens relevans for global dekning.

Foto: Sergey Gavrilov / WITBC/NRK

Amy Selwyn fra News Xchange i USA er enig.

– Allmennkringkasteren har i oppdrag å nå mesteparten av befolkningen og dette resulterer i en bred dekning, men ikke dybde, sa Selwyn.

Hun trekker frem eksemplet fra Tunisia der det var en lokal kilde som rapporterte om personen som satt fyr på seg selv i fjor.

– Verden våknet. Lokalhistorien må bli fortalt, fordi den blir fortalt på en helt annen måte enn allmennkringkasterne ville ha rapportert det. Urfolkjournalistikk er absolutt relevant for global dekning, sa hun.

Utfordringer

Urfolkskringkasterne diskuterte flere utfordringer rundt det å nå den generelle befolkningen.

– APTN, Canadas urfolkskanal, kjempet om at alle i Canada skulle få tilgang på kanalen. Kritiske stemmer sa: Hvorfor trenger indianerne sin egen kanal? Jeg har lært mye om disse spørsmålene siden jeg startet i denne kanalen. Canadiere kjenner generelt ikke sin egen historie, fortalte Cheryl McKenzie fra scenen.

Cheryl McKenzie, APTN

Canadiere kjenner generelt ikke sin egen historie, fortalte Cheryl McKenzie.

Foto: Sergey Gavrilov / WITBC/NRK

Forslagene mange av foredragsholderne og debattdeltakerne kom med på konferansen var bruk av sosiale medier for å nå den generelle befolkningen.

Jean LaRose fra APTN mener det er viktig å nå den unge befolkningen for å spre urfolksperpektiver.

– Vi må bruke samme medium som de unge for å nå de. Sosiale medier – er ypperlig til dette. De har sluttet å følge det vanlige programmet som vises på tv, sa han.

De aller fleste nasjonene som var til stedet på konferansen hadde sin egen kringkaster for urfolk.

– Vi trenger mer kringkastingstid for å få ut hele perspektivet til samefolket. Debatter om utdanning, politikk og andre ting som rører seg i vårt samfunn. Vi får ikke dette på dagsorden, så lenge det ikke er av interesse for dette i resten av befolkningen. Dette er en utfordring for oss, sa Heatta.