Hopp til innhold

Chantel (26) skutt og drept av politiet – hun tilhører en stor risikogruppe

Chantel Moore ble natt til torsdag skutt av politiet i Canada. Bestemoren hennes mener hun ble drept fordi hun var en urfolkskvinne.

Chantel Moore

DREPT: Chantel Moore ble skutt og drept på stedet, ifølge familiemedlemmer.

Foto: Facebook bilde

Amerikanske urfolkskvinner har størst risiko for å miste livet i sammenstøt med politiet sammenlignet med hvite kvinner.

De har mer enn fire ganger flere dødelige møter med politiet enn hvite kvinner, viser en amerikansk rapport.

29 urfolkskvinner mistet livet sitt i møtet med politiet i USA i en syv års periode fra år 2000 til 2017. 14 kvinner mistet livet når skudd ble løsnet og 15 gjaldt dødsfall etter en biljakt.

Også blant urfolksmenn er det urovekkende tall. Flere urfolksmenn mister livet i møte med politiet enn hvite menn.

Rapporten «Fatal Encounters Between Native Americans and the Police» viser alle dødsfall der politiet har vært involvert. The Center for Indian Country Development som står bak rapporten.

– Moore følte seg forfulgt

Politiet i Edmundston ble natt til torsdag sendt ut for å gjøre en tilstandssjekk på 26 år gamle Chantel Moore.

Ifølge familiemedlemmer tilkalte kjæresten til Moore politiet fordi kvinnen følte seg forfulgt da hun nylig hadde flyttet til nabolaget, skriver CTV News.

Chantel Moore sin bestemor Nora Martin mener hendelsen burde vært håndtert annerledes og mener handlingen er rasistisk motivert.

– Når jeg først hørte om hendelsen, så tenkte jeg umiddelbart at drapet var rasistisk motivert, sier Martin til CTV News.

Politiet har ikke uttalt seg offentlig om hendelsesforløpet, men bestemoren sier til nyhetskanalen at politiet fortalte familien at Moore ble skutt fem ganger etter å ha truet en politibetjent med kniv. Moore døde på stedet.

Det er fremdeles ukjent hvilke trusler kvinnen angivelig skal ha fremsatt.

Det politiet derimot har uttalt seg offentlig om er at de har bedt et uavhengig byrå gjøre en gjennomgang av hendelsen, for å sikre at politiets handlinger var passende og i samsvar med politiets standarder.

Men det er ikke bare urfolk som er i risikogruppen.

Størst risiko for å bli drept i møter med politiet

I Amerika har flere mistet livet i sammenstøt med politiet, ofte gjelder det personer fra ulike minoritetsgrupper.

Nylig mistet afroamerikanske George Floyd livet.

Dødsårsak er ikke stadfestet, men politiet skal ha lagt kneet mot Floyds nakke, fire politimenn er siktet i saken.

Afroamerikanske menn har flest dødelige utfall når de er i kontakt med politiet sammenlignet med hvite menn, viser den nevnte rapporten.

Dødsfallet har fått debatten om politivold og rasisme i USA til å blusse kraftig opp, og engasjert veldig.

Demonstrasjoner mot politivold

Den siste uken har det vært flere demonstrasjoner mot politivold i en rekke byer i USA, men også andre steder i verden.

Demonstrantene vil ha rettferdighet og likestilling etter drapet av George Floyd. Minoriteter kan ikke leve i konstant frykt når de møter politiet i hverdagen.

I Australia for eksempel sammenligner mange demonstranter Floyds død med omstendighetene i saken om aboriginer-mannen David Dungay Jr., som ble overfalt av vakter da han nektet og slutte å spise kjeks.

Hans siste ord til vaktene var identiske med George Floyds siste ord «I can´t breathe».

Samtidig som verdens gater fylles av demonstranter og opptøyene sprer seg i USA, foregår det en stille, men massiv protest også på sosiale medier.

Emneknaggene #BlackoutTuesday og #BlackLivesMatter går nå verden rundt i sympati mot dødsfallet til George Floyd.

Korte nyheter

 • Keiino-Fred garrasit vuostálastá goddináitaga sápmelaččaid vuostá

  Go muhtin čálii Facebookii goddináitaga: «Báhččet sámiid, ja dasto bohccuid», de suhtai Fred Buljo.

  Son lea okta dain ollugiin gii lea reageren garrasit dán kommentáras bohccuid birra mat galget leat guhton eatnamiin Ivgus. Ášši lea dál váidon politiijai.

  Fred Buljo, gii lea Guovdageainnus eret ja oassin Keiino-joavkkus, muitala ahte dákkár cealkámušat leat mielde dagaheamen sihke balu ja vaši sámi álbmoga vuostá.

  – Ii leat dakkár servodat mas mun háliidivččen eallit dahje mas mu mánát galget stuorrut, dadjá Buljo.

  Son sávvá ahte olmmoš gii čálii áitaga ádde duođalašvuođa ja bivdá ándagassii.

  Berit Kristine Utsi lea Ittunjárgga orohaga ovdaolmmoš ja sis leat geasseguohtumat Ivgus. Son muitala ahte cielaheapmi neahtas lea čađaáigásaš váttisvuohtan orohahkii.

  Boanddat ja boazoeaiggádat riidalit, go bohccot sáhttet johtit boanddaid eatnamiidda ja guohtumiidda.

  Romssa politiijat duođaštit ahte sii leat ožžon váidaga kommentáras ja leat vuolggahan ášši.

  NRK lea váldán oktavuođa suinna gii lea čállán kommentára Facebook:i. Son muitala ahte lea ožžon máŋga reakšuvnna cealkámuššii, muhto ii hálit kommenteret ášši.

  Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR) muitala ahte Sámediggi bargá dál ovttas Politiijadirektoráhtain oažžundihtii bagadusa das mo sáhttá váidit cielaheami, ja doaivu ahte dat gárvána geasi mielde.

 • Mieleavttus bilildan bieggafárpmorusttegis osiid

  Muhtin lea mieleavttus bilidan Fakken bieggafápmorusttegis osiid Vánnjá sullos Romssas. Dan oaivvilda Troms Kraft mii dál váidá ášši.

  Stuorra elrávdnje kabel mii manná plánejuvvon bieggafápmoprošektii Fakken II lea čuhppojuvvon rastá.

  Nubbi bilideapmi lea nu daddjon Lidar-mihtáris. Dát lea lasermihtár man Fakken elfápmosearvi ja Norgga arktálaš universitehta ovttasráđiid hoidejit.

 • Evttohit heaittihit Guovssahas mánáidgárddi Romssas

  iTromsø čállá maŋŋebárgga ahte Romssa suohkanis evttohit čohkket sámi mánáidgárdefálaldaga gávpogii.

  Dan sii áiggošedje čađahit heaittiheamen Guovssahas mánáidgárddi ja sirdit buot doaimmaid doppe Mortensnes ja Sjømannsbyen mánáidgárdái gos suohkanis lea sierra sámi ossodat.

  iTromsø čállá ahte nu áigot bargat daningo lea stuorra sámi oahpaheaddjeváilevuohta olles riikkas. Romssas lea leamaš hástalussan fitnet doarvái bargiid doaimmahit guokte sámi mánáidgárdefálaldaga.

  Eai buohkat leat ovtta oaivilis hálddahusa evttohusain. Váhnemat mánáidgárdestivrras čujuhit dasa ahte Guovssahas mánáidgárddi lea Prestvannet skuvlla lahkosis - mii ges lea áidna skuvlla Romssas mas lea sierra sámi ossodat.

  Váhnemiin mielas lea dehálaš ahte mánáidgárddi ja skuvlla leaba seamma sajis.

  Dan čállá Nordlys.

  Guovssahas mánáidgárdi - Guovssahas barnehage
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK