Urfolkshistorie koster for mye

CANADA: Urfolk i Canada reagerer sterkt på at arbeidet med å fornye læreplaner i det regionale skolesystemet i Ontario er stanset. Utdanningsminister i Ontario, Lisa Thompson, sier myndighetene ønsker å kutte kostnader. Landets Sannhets- og forsoningskommisjon foreso i 2015 å styrke innholdet om landets urfolk i kanadiske læreplaner og pensum.