Urfolksforskning

Innen urfolksforskning har det vært en stor taushet om kjønn. Da forsvinner viktige perspektiver, mener forsker, sier forsker Torjer A. Olsen, førsteamanuensis i urfolksstudier ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø. Han er kritisk til en del av forskningen, som han mener utelater viktige perspektiver. Ett av disse er kjønn. -Kjønn handler også om makt og ulikheter, og om konflikter. Dette er det ikke rom for i deler av urfolksforskningen, som har tradisjon for å vektlegge indre sammenheng og harmoni. Det skriver forskning.no