NRK Meny
Normal

Urfolk stanset milliardprosjekt

Urfolk i Chile fikk Høyesterett til å stanse et gruveprosjekt verdt 22 milliarder kroner.

Gruvedrift i Chile
Foto: ARIEL MARINKOVIC / Afp

Chilensk høyesterett opprettholdt dommen fra en tidligere sak, der urfolk ba om stans i gruveutvinningsprosjektet. Høyesterett trakk tilbake konsesjonen for utvinning av kopper og gull, årsaken til stansingen av prosjektarbeidet er miljø og urfolkenes rett til å bli hørt i slike saker.

Det canadiske gruveselskapet Goldcorp Inc fikk sin konsesjonen inndratt som følge av en klage sendt inn av en gruppe jordbruksurfolk. Fredag valgte Chilensk høyesterett å opprettholde dommen.

Stanset all utviklingsarbeid

Det Vancouver baserte selskapet Goldcorp sier nå at de har stanset all utviklingsarbeid i El Morro etter begjering av dommen. Forventet byggestart for prosjektet var september, og innledende produksjon var ment å begynne i 2017.
Utvinningsprosjektet har en estimert kostnad på 22 milliarder kroner.

Anlegget i El Morro i den mineralrike Atacama regionen er ventet å produsere cirka 90 millioner tonn med kopper, og 6 tonn med gull, hvert år.

Det er ventet at kopperindustrien vil møte stadig større motstand fra lokale grupperinger, som krever bedre miljøvern og en andel av de nye rikdommene.

Etter nyhetene gikk sank selskapet Goldcorp Inc på børsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Gruvedrift i Chile

Chile produserer en tredjedel av verdens kopper.

Foto: IVAN ALVARADO / Reuters

Urbefolkningsadvokat Laura Seelau jobber i Chille og sier til NRK Sápmi at det ikke er første gang urfolk i Chile vinner frem i Chilensk rett og begrunner dette med at Chilenske myndigheter har valgt å følge ILO 169.

Hun påpeker at selv om ILO 169 ligger til grunne for avgjørelsen så er det ennå er en lang vei å gå for chilenske urfolk.

Førsteamunensis Mathias Åhren sa til NRK Sápmi at det er en ny trend på gang og urfolk blir hørt, og at de stadig oftere vinner frem i sine krav om likerett.

Kan gi skyhøye kopperpriser

Professor Gustavo Lagos, ved det Katolske Universitets gruvesenter i Santiago, Chile, sier at høyesterettsdommen kan øke gruveprosjektets kostnader dramatisk.

– Denne avgjørelsen vil føre til at samfunnene vil føle at de har makt, sier Lagos.

– Jeg tror vi kommer til å se flere slike innklaginger. Gruveselskap må vise langt mer varsomhet og forsiktighet, for det er helt klart at en utsettelse av prosjektet er veldig dyrt.

Høyesterettsdommen er ikke den første av sin sak, men er den første som forkaster et så stort gruveprosjekt. Lagos sier saken også vil sette presedens for fremtidige saker.

Chile produserer en tredjedel av verdens kopper og stans i store prosjekter som denne kan føre til skyhøy pris på kopper.