Inviterer til urfolkskonferanse i Alta om sosiale utfordringer

Urfolk fra hele verden vil møtes i Alta sommeren 2017 for å diskutere sosiale spørsmål i forbindelse med klimaendringer.

F.v: Nina Hermansen, Jan Erik Henriksen og Rune Sundelin

OVERTAR STAFETTPINNEN: Det var på årets konferanse i Australia, at Finnmarksfakultet ved UiT Norges Arktiske unviersitet fikk stafettpinnen for å arrangere konferansen Indigenous Voices in Sosial Work. F.v: Nina Hermansen, Jan Erik Henriksen og Rune Sundelin fra Finnmarkfakultet.

Foto: Finnmarksfakultetet, UiT Norges arktiske universitet

Det er Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved Finnmarksfakultetet, UiT Norges arktiske universitet, som har fått i oppdrag å arrangere konferansen Indigenous Voices in Social Work.

De hadde nylig en delegasjon på samme konferanse i Darwin, Australia, der de fikk overrakt arrangør-stafettpinnen under avslutningsseremonien.

– Dette er selvsagt en stor ære for oss, forklarer instituttleder Nina Hermansen som har den formelle vertsrollen for konferansen i Alta.

Darwin-konferansen samlet sosialarbeidere og forskere fra hele verden, og mange ønsker å delta også på Alta-konferansen.

– Vi tar mål av oss å rekruttere like mange som da konferansen sist ble holdt i nord – nærmere bestemt i Canada. Her deltok 350 delegater, forteller Hermansen.

– Klimaendringer kan føre til sosiale utdfordringer

FNs siste klimarapport viser at arktiske urfolkssamfunn er blant de som er mest utsatt for klimaendringer som verden står overfor. Men også urfolk andre steder i verden er utsatt, og kan i verste fall miste levegrunnlaget sitt.

– Slike omstillingsprosesser kan bidra til marginalisering og utestengelse, og dette utfordrer sosialt arbeid. Det internasjonale arrangørnettverket er overbevist om at urfolkskunnskap og tradisjonell kunnskap kan gi svar på noen av disse utfordringene. Denne type kunnskapsutvikling vil derfor være berikende for utøvelsen av sosialt arbeid i verden, forklarer Hermansen.

Tema for Alta-konferansen blir nettopp omstilling, marginalisering og medvirkning.

– Vi håper på at konferansen blir en møteplass for utøvere av sosialt arbeid, forskere, studenter, ledere og politikere for å diskutere disse spørsmålene. Endringene skjer raskt, og politikk, forskning, utdanning og praksis må stå sammen for å møte framtidas utfordringer, sier Hermansen.

Frir til næringslivet

Arrangørene håper på at også det lokale næringslivet kan være med på å bidra til et godt opplegg for konferansen.

– De langveisfarende vil erfaringsmessige bruke noen dager ekstra for å besøke området. I Australia ble det satt av ekstra tid til sightseeing i regionen utenom selve konferansedagene, forteller Hermansen.

Nå ønsker hun tips om hva det lokale næringslivet kan bidra med under Alta-konferansen.