Ser liten nytte av Vancouver 2010

Urfolk i Canada ser liten økonomisk eller sosial nytte av de olympiske vinterleker i Vancouver.

Det olympiske flagget vaier blant annet med det tyske flagget i Vancouver.

Det olympiske flagget vaier blant annet med det tyske flagget i Vancouver.

Foto: Timo Jaakonaho

Mer enn seks milliarder kanadiske dollar har blitt brukt på vinterlekene, som arrangeres i Vancouver 12. til 28. februar.

Men mange kritikere sier at pengene kunne vært brukt blant til å bedre boligstandarden blant urfolk eller til offentlige programmer.

David Dennis, presidenten i United Native Nations, en av de fire gruppene som representerer British Columbias urfolk, sier at hans folk er ofre for fattigdom og ekskludering. Urfolkene utgjør cirka 200,000 av befolkningen på i underkant av 4,5 millioner innbyggere i delstaten.

– Gjort lite for urfolk

– Vancouver olympiske organisasjonskomite (VANOC) har gjort mye for å nå ut med budskapet sitt til de fire urfolksgruppen i British Columbia i forkant av OL. Men de har gjort lite for å endre de sosiale og økonomiske forholdene til urfolkene, sier David Dennis til RTE Sport .

– Det er ingenting ved lekene som genuint oppmuntrer folk til å lære mer om urfolks historie og kultur. Det faktum at British Columbia ikke har anerkjent landrettighetskravene til urfolk eller forsonet seg med dem, skulle gi en god pekepinn på statusen til dette forholdet, påpeker Dennis.

– Å drive å selge utskjæringer under lekene er ikke det som gjelder, mener han.

Nesten en tredel av de hjemløse

Robert Bonner (59), en Cree opprinnelig fra Manitoba og nå bosatt i Vancouver, er medlem av Carnegie Community Action Project. Dette er en advokatgruppe som arbeider for å bedre de sosiale forholdene i den beryktede Vancouver Downtown Eastside.

Han opplyser at i canadas fattigste nabolag utgjør urfolk to prosent av byens befolkning, men 31 prosent av de hjemløse.

– Noen urfolk drar nytte av lekene, men de fleste gjør det ikke, sier Bonner.

– Det er blitt laget en rapport som var med på å gi lekene til byen, blant annet ble det lovet å bygge 3200 enheter av sosialboliger. Disse er blitt borte. Vi skulle få x-antall enheter i Olympic Village, men disse forsvant på grunn av kostnadsoverskridelser, forklarer Bonner.