Urfolk må ikke konsulteres

CANADA: Høyesterett har vedtatt at kanadiske myndigheter står fritt til å vedta lover uten å konsultere landets urfolk på forhånd. Men retten viser til at myndighetene allikevel må veie og ta hensyn til urfolkenes interesser nøye, eller risikere at lovene i ettertid annuleres av retten, skriver nettavisen Bloomberg.