Urfolk må høres på klimatoppmøtet i Paris

FNs Utviklingsprogram (UNDP) vil inkludere urfolk i FNs klimaarbeid og på klimatoppmøtet i Paris.

Jens Møller i Qeqertarsuaq på Grønland

Jens Møller frykter for sin kultur og identitet som ligger i hundekjøringen. Færre og færre holder hund, sier han.

Foto: Inger Marit Kolstadbråten

I disse dager gjennomfører UNDP i samarbeid med det Internasjonale urfolksforumet om klimaendringer (IIPFCC) samtaler mellom urfolksledere og statsembetsmenn for å trygge at urfolksperspektiver blir ivaretatt i landenes forhandlingsposisjoner.

For mange av landene hvor dette er igangsatt er det første gang at urfolk blir hørt, ifølge en pressemelding fra UNDP.

UNDP Pressemelding om urfolksstemmer i COP21 (NRK tar ikke ansvar for innholdet i eksterne lenker)

Det har ført til urfolksrepresentanter i enkeltlands delegasjoner til COP21 forhandlingene i Paris og til forpliktelser fra stater om å ta med urfolks prioriteringer med til Paris og å rapportere tilbake til sine urfolk om resultatene.

Spesielt utsatt

Urfolk eier, bebor eller forvalter 65% av jordas landareal, men har stort sett blitt holdt unna nasjonale planer om klimagassreduksjoner, i følge en rapport fra Rights and Resources Initative.

Hvem eier verdens land? rapport fra Rights and Resources Initative, september 2015 (NRK tar ikke ansvar for innholdet i eksterne lenker)

Rapporten forteller også at mer enn 80% av alt land som blir brukt eller bebodd av urfolk mangler beskyttelse i landenes lovverk. De er dermed utsatt for overtakelse fra private selskaper, individer og myndigheter i jakten på karbonintensive investeringer i jord- og skogbruk, gruver, olje og gass, demninger, veier og turisme.

FNs spesialrapportør Victoria Tauli-Corpuz

FNs spesialrapportør Victoria Tauli-Corpuz

Foto: Åse Pulk / NRK

FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter, Victoria Tauli-Corpuz uttaler til UNDP:

– Den samme utviklingen som fører til klimaendringer fratar urfolk deres menneskerettigheter.

Urfolk er spesielt utsatt for klimaendringer på grunn av deres avhengighet av land og naturressurser. Klimaendringene truer kultur, språk og identitet. Endringene kan også koste verdenssamfunnet dyrt i følge britiske og amerikanske forskere som har sett på kostnadene ved smeltende permafrost.

– Klimaendringene i full gang i Arktis

Inuittlandsby i Alaska skylles vekk av bølgene

– Smelting av permafrost kan koste verdenssamfunnet dyrt

Korte nyheter

 • Historisk samedokument kom hjem

  Etter 270 år har samenes viktigste dokument, Lappekodisillen, i dag kommet hjem til Sápmi. Dokumentet ble undertegnet i 1751 av Danmark-Norge og Sverige, og har vært avgjørende for å fastsette samers rettigheter. Høyesterett har slått fast at det fortsatt gjelder i dag, og det sikrer blant annet at samer kan flytte reinsdyr over landegrensene.

  Tirsdag deltok kong Harald på en seremoni i Kautokeino hvor dokumentet ble overført fra riksarkivet til Samisk Arkiv.

  Kong Harald er til stede når statssekretær i Kultur- og likestillings departementet Gry Haugsbakken overfører dokumentet Lappekodisillen til avtroppende Sametingspresident Aili Keskitalo og Samisk arkiv på Samisk høyskole i Kautokeino tirsdag kveld.
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Dá lea Lappekodisilla

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell muitala ahte lea dovdduidečuohcci doallat Lappekodisilla gieđaid siste. Geahča olles video dá:

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell čájeha Lappekodisilla.
 • Inflensavaksijnav buorren gávnni

  Suohkana dal vaksijnav ieme influensa vuosstáj fálli. Nav aj Hábmera suohkanin ma li tsirgunijn jådon duorastagá rájes. Dasi ij la dárbbo tijmav diŋŋgut. Álmmukvarresvuodainstituhtta aj buorren gávnná vaksijnav giehpesvuolssjema vuosstáj divnajda gudi lij vuorrasabbo gå 65 jage, ja Hábmerin de máhtá dakkár vaksijnav oadtjot sæmmi bále. Suohkana næhttabielen gávna aj gudi bierriji vaksineriduvvat duodden varresvuodabarggijda, ja sij gudi årru sijá siegen gænna lij gænodis dávddasuodje.

  BioNTech-Pfizer vaksine
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK