NRK Meny
Normal

Urfolk må høres på klimatoppmøtet i Paris

FNs Utviklingsprogram (UNDP) vil inkludere urfolk i FNs klimaarbeid og på klimatoppmøtet i Paris.

Jens Møller i Qeqertarsuaq på Grønland

Jens Møller frykter for sin kultur og identitet som ligger i hundekjøringen. Færre og færre holder hund, sier han.

Foto: Inger Marit Kolstadbråten

I disse dager gjennomfører UNDP i samarbeid med det Internasjonale urfolksforumet om klimaendringer (IIPFCC) samtaler mellom urfolksledere og statsembetsmenn for å trygge at urfolksperspektiver blir ivaretatt i landenes forhandlingsposisjoner.

For mange av landene hvor dette er igangsatt er det første gang at urfolk blir hørt, ifølge en pressemelding fra UNDP.

UNDP Pressemelding om urfolksstemmer i COP21 (NRK tar ikke ansvar for innholdet i eksterne lenker)

Det har ført til urfolksrepresentanter i enkeltlands delegasjoner til COP21 forhandlingene i Paris og til forpliktelser fra stater om å ta med urfolks prioriteringer med til Paris og å rapportere tilbake til sine urfolk om resultatene.

Spesielt utsatt

Urfolk eier, bebor eller forvalter 65% av jordas landareal, men har stort sett blitt holdt unna nasjonale planer om klimagassreduksjoner, i følge en rapport fra Rights and Resources Initative.

Hvem eier verdens land? rapport fra Rights and Resources Initative, september 2015 (NRK tar ikke ansvar for innholdet i eksterne lenker)

Rapporten forteller også at mer enn 80% av alt land som blir brukt eller bebodd av urfolk mangler beskyttelse i landenes lovverk. De er dermed utsatt for overtakelse fra private selskaper, individer og myndigheter i jakten på karbonintensive investeringer i jord- og skogbruk, gruver, olje og gass, demninger, veier og turisme.

FNs spesialrapportør Victoria Tauli-Corpuz

FNs spesialrapportør Victoria Tauli-Corpuz

Foto: Åse Pulk / NRK

FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter, Victoria Tauli-Corpuz uttaler til UNDP:

– Den samme utviklingen som fører til klimaendringer fratar urfolk deres menneskerettigheter.

Urfolk er spesielt utsatt for klimaendringer på grunn av deres avhengighet av land og naturressurser. Klimaendringene truer kultur, språk og identitet. Endringene kan også koste verdenssamfunnet dyrt i følge britiske og amerikanske forskere som har sett på kostnadene ved smeltende permafrost.

– Klimaendringene i full gang i Arktis

Inuittlandsby i Alaska skylles vekk av bølgene

– Smelting av permafrost kan koste verdenssamfunnet dyrt