Urfolksstammer bygger samfunn på kasinoinntekter

Urfolksgrupper i USA tjener til livets opphold ved å drifte kasino. Denne type gambling har blitt «big business» for stammesamfunn.

 Nah-Gah-Chi-Wa-Nong i Fond du Lac

Nah-Gah-Chi-Wa-Nong i Fond du Lac bruker penger fra egendrevne kasinoer til å sørge for at samfunnet de lever i går rundt.

Foto: Nah-Gah-Chi-Wa-Nong/Fond du Lac

På et område de fikk tildelt av staten for over 150 år siden, lever urfolksgruppen Nah-Gah-Chi-Wa-Nong i Fond du Lac fortsatt sammen på et gitt, geografisk territorium i Minnesota i USA.

Her har de med tiden utviklet et helt eget samfunn med skole, arbeidsplasser, helsetjenester og kollektivtransport.

De siste 20 årene har elementære institusjoner blitt driftet av inntekter fra egne kasinoer, hvor også mange av beboerne arbeider.

Vi har alle stor respekt for Obama. Men ledere kommer og går.

Karen Diver / Karen Diver

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Fond du Lac, Minnesota, USA

Presidenthelt

– Vi tok over naturlige ressurser som jakt og fiske på 60-tallet, da staten fant ut at urfolkssamfunn som oss skulle få muligheten til å leve selvstendig. Endelig skulle vi selv få drifte nødvendige institusjoner, samt få penger til å gjøre det.

Fond du Lac Chairwoman

Karen Diver i et av flere apotek som er etablert i Fond du Lac.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Det er Karen Diver som forteller. Hun er «Chairwoman» i Fond du Lac, sjef på godt norsk.

På kontoret til sjefen henger diplomer fra Harvard University, samt et bilde av henne sammen med Barack Obama. Det bildet er hun stolt av.

– Vi har alle her stor respekt for Obama, som har brukt mye ressurser på å evaluere urfolks-situasjoner. Men ledere kommer og går, og noen som ser på oss annerledes kan ta over.

Diver er ikke bekymret for fremtiden. I dette lokalsamfunnet har de bygget opp nødvendige tiltak som helsesentre, eldrehjem, apotek, skoler, college etc.

Her lever de sine liv, uten unødvendig innblanding i det amerikanske samfunnet generelt.

Allikevel husker hun godt hva som skjedde på 90-tallet, da det ble diskutert hvorvidt disse samfunnene skulle få håndheve egne lover og regler.

Som en følge av diskusjonen, startet flere stammer rundt omkring i USA med bingo. De håpet at det ville hjelpe å spe på økonomien som skulle komme alle i samfunnet til gode, i frykt for at de ville motta mindre og mindre støtte fra staten.

– Stammene ga aldri opp muligheten til å gjøre ting selv, slik det opprinnelig var bestemt. Statene rundt saksøkte dem, og sa at det ikke var slik det kunne gjøres, forteller Diver.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kasino Fond du Lac

Det finnes to kasinoer i Fond du Lac, Minnesota.

Foto: Fond du Lac

Møter motstand

Urfolket tapte samtlige rettssaker. Men de fant et smutthull; hvorfor er gambling tillatt nasjonalt, men ikke på urfolksterritorium? Staten kunne ikke svare for seg, og ut av det blå dukket kasino etter kasino opp, klare for å tjene inn penger til helsevesen og skole.

Stammene så en mulighet for å sørge for deres egne småsamfunn, uten å være avhengige av økonomisk støtte fra staten.

– Allikevel er det ikke alle som valgte å starte opp. Noen mener det går imot religion og deres kulturelle bakgrunn. Ulike stammer ser ulikt på det, forklarer Diver.

Den innovative ordningen har ikke bare blitt møtt med ros. Skarpe tunger bruker ord som spillavhengighet og selvmotsigende økonomisk system.

På nettsiden Stop Predatory Gambling (SPG) skrives det at kasinoene er uærlige, ødeleggende for innbyggerne i lokalsamfunnet og at de medvirker til økte klasseforskjeller.

Minnesota Casinoguide

Kart over samtlige kasinoer i Minnesota.

Lederen i SPG, Les Bernal, forteller til avisen The Ellsworth American at «(...) dette er spill som ikke er til å stole på. Jo mer penger du putter inn, jo mer taper du».

Karen Diver sier derimot at de bare får positive tilbakemeldinger på kasinoene.

– Men hva med spillavhengighet, bidrar ikke Fond du Lac til det blant egne innbyggere?

– Nei. Vi følger godt med, og om vi ser at noen spiller for mye, nekter vi dem. Vi kjenner alle våre kunder her, så vi har god kontroll.

– Kommer det ingen utenifra for å spille?

– Det er mest lokale folk, som vi kjenner til.

Hvor mye vi tjener på kasinoene? Det vil jeg ikke si. Nok til å klare oss.

Karen Diver

Vanskeligere tider

Fond du Lac Reservat

Thomas Howes arbeider for Karen Diver i Fond du Lac.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Nah-Gah-Chi-Wa-Nong i Fond du Lac forventer ikke at sekken med penger fra kasinoene skal vokse.

De er forberedt på at de i årene fremover må finne andre inntektskilder enn gambling og spill.

De er føre var, og har sørget for å åpne opp en snekkerbedrift, tre radiobedrifter og en bensinstasjon, hvor overskuddet kommer samfunnet til gode.

Det er ikke bare på kasinoene innbyggerne jobber. Thomas Howes arbeider tett med Diver, og tar seg av saker som omhandler stammens naturressurser. Han er fornøyd med at han og familien får muligheten til å bo og arbeide i Fond du Lac.

– Jeg jobber for mine folk i mitt hjemland. Det liker jeg, sier han.

Ifølge Diver er Fond du Lac nemlig Minnesota´s nest største arbeidsgiver.

– Det er viktig at vi ikke forventer at dette skal vare. Urfolk i USA har aldri hatt noe vi har verdsatt som vi ikke har blitt fratatt.

Fond du Lac

I Fond du Lac har de bygget opp skoler, helsestasjoner, radiostasjoner, colleges med mer til.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Skarpe tunger til tross, Karen Diver ønsker å vise frem alt de har fått ut av inntektene fra kasinoene. Hun nevner noe:

– Vi blir flinkere på å verdsette vårt språk og kultur. Det å ta vare på identiteten vår. Nå har vi fått muligheten til å fokusere mer på slikt i undervisningen, takket være mer penger og mer ressurser.

Fond du Lac

Denne statuen står midt i den lille byen i Fond du Lac. Bak skimtes husene som er bygd for lokalbefolkningen.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

– Og hva fungerer ikke i dette stammesamfunnet?

– Vi opplever som mange andre urfolkssamfunn problemer som følge av boardingschools og seksuelle overgrep. I tillegg sliter vi med å finne ut av hvordan vi kan helbrede smerten i folks hjerter.

Usikker fremtid

«Chairwoman» er klar over at mange misliker ulike stammers økonomiske system. Hun er ærlig på at det ikke finnes noe som bare er positivt, da også kasinoer.

– Hvor mye tjener dere på kasinoene?

– Det vil jeg ikke si.

– Er det mye?

– Det er nok til at vi klarer oss.

Neste skritt videre for Nah-Gah-Chi-Wa-Nong blir å investere i helsetjenester for urfolk som ikke bor i nærheten. De ønsker å tilby lege og andre nødvendigheter til mennesker som ikke er en del av samfunnet geografisk sett. Det ser de for seg å gjøre med andre inntektskilder enn kasinoene.

Karen Diver

Karen Diver leder Gah-Chi-Wa-Nong i Fond du Lac.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Korte nyheter

 • Balto árvaluvvon Sáddehatráđđái

  Guovddášbellodat lea árvalan kárášjohkalačča Anne Toril Eriksen Baltto Sáddehatráđđái, ja leat maiddái árvalan Martin Søberga ja Jan Bøhlera.

  Stuorradiggi nammada logi lahttu Sáddehatráđđái, ja Guovddášbellodat beassá árvalit golbmasa. Ráđđehus nammada njeallje lahttu. Okta lahttu lea Sámi prográmmaráđi jođiheaddji. Ja nu šaddet de guokte sápmelačča Sáddehatráđis.

  Anne Toril Eriksen Balto
  Foto: Monica Falao Pettersen / NRK
 • 29 ođđa koronanjoammuma Budejjus

  Maŋimuš jándoris lea duođaštuvvon 29 ođđa koronanjoammuma Budejjus. 26 njoammuduvvon olbmos sáhttet guorrat gos njoammun lea vuolgán, ja golbmasis eai dieđe. Dat lea dat alimus lohku mii lea duođaštuvvon ovtta jándoris Budejjus. Nu muitala Budejju gieldda dearvvašvuođajođiheaddji Stian Wik Rasmussen.

  Bodø sett fra turisthytta
  Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helness / NRK
 • Gustafsdotter ođđa sámeministtar

  Ruoŧa stáhtaministtar sosiálademokráhtaid Magdalena Andersson almmuhii otne ođđa ráđđehusas. Ođđa kulturministtar lea 55-jahkásaš Jeanette Gustafsdotter. Gustafsdotter lea olu bargan mediaáššiiguin ja maŋimuš lea son bargan Ruoŧa museaid váldodirektevran. Son lea maiddái jurista ja lea spesialiseren media- ja vuoiŋŋalaš vuoigatvuođaide. Nu čállá Oddasat.se.

  Sveriges kulturminister
  Foto: Emma Svensson / Sveriges museer