Urfolk fra Kongo nektes å delta på Riddu Riđđu

Urfolksgruppa «Bokoko Na Biso» får ikke visum, og kan dermed ikke være med i Riddu Riđđu.

Riddu Riđđu på besøk i DR Kongo.

Riddu Riđđu på besøk i Den demokratiske republikken Kongo. I midten ser vi festivalsjef Karoline Trollvik

Foto: Brita Ingebritsen / Regnskogfondet

Besøket har vært planlagt i to år, etter at Riddu Riđđu sammen med Regnskogfondet, besøkte urfolk og urfolksfestivalen «2nd International Festival of Indigenous Peoples» i Kinshasa i 2015.

Festivalsjef Karoline Trollvik og den anerkjente samiske joikeren Marja Helena Fjellheim Mortensson deltok med faglige og kulturelle bidrag under besøket, og Riddu Riđđu har lenge sett fram til dette gjenbesøket.

Nå har imidlertid Schengen-myndighetene i Belgia avslått visumsøknadene fra «Bokoko Na Biso».

Skulle være med i åpningen

Urfolksgruppa skulle etter planene delta under åpningen av den 26. Riddu Riđđu-festivalen i Manndalen 13. juli.

Det er dronning Sonja som i år foretar åpningen.

Dronning Sonja

Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen av årets Riddu Riđđu.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Dette er den oppgitte årsaken til avslaget:

«Kunne ikke demonstrere tilstrekkelig fast inntekt, eller at de levde som profesjonelle dansere.»

– Dette er umulige krav og i praksis et utreiseforbud for de fleste urfolk i Kongo, som lever utenfor sentrale strøk. «Bokoko Na Biso» var invitert til festivalen for å dele sine kulturelle uttrykk, og Schengen-myndighetene nekter de å vise frem sin kultur på en anerkjent urfolksfestival, sier en skuffet Karoline Trollvik.

UD bistår

Utenriksdepartementet (UD) bistår Riddu Riđđu og Regnskogsfondet i arbeidet med å behandle visumsøknadene på nytt.

Riddu Riđđu Festivàla er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Festivalen er utendørs, og har programtilbud for hele familien.

Programmet inneholder verdensomspennende urfolksmusikk, kunst, teater, med mer.