Unnidit borramušaid bálkumis

Dál eai áiggo Norgga boradanbáikkit ja restauráŋŋat diktit šat nu olu borramušaid duššás mannat. Ja otne, máilmmi birasbeaivvi, heivege álggahit dán kampánja ja boradeaddjit maid galggašedje dasa searvat. Ná lea sis mihttun unnidit borramušaid bálkumis 20:in proseanttain jagi 2020 rádjái. 1600 boradansaji oassálastet dán kampannjii.