Unni Helene Hætta

Unni Helene Hætta er 6. kandidat på Høyres liste i valgkrets 2.

Hun er født 26. mai 1948. Bankfunksjonær. Bosatt i Kautokeino.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Unni Helene Hætta

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

240 965

0

64 430

2007

200 802

0

52 555

Roller

Styremedlem i Kautokeino Lions Club, etablert i 1971. Styreleder er Ole Harald Jansen.