Unnán vuordámušat

Sámedikkis leat stuorra dárbbut, muhto seammás unnán vuordámušat boahttejagi stáhtabušeahtas.

Laila Susanne Vars

Sámedikki várrepresideanta ii jáhke iežasit ruhtaseahka lossut.

Foto: Pressebilde / Privat

Ihttin almmuha Norgga ráđđehus boahttejagi stáhtabušeahtta árvalusa. Váihko Sámedikkis leat stuorra dárbbut, de Sámedikki várrepresideantta Laila Susanne Vars:as eai leat stuorra vuordámušat.

- Eai guldal sámedikki

- Dat mii lea sis oktašaš čuolbma, dahje hástalus lea, ahte mo galget sii olahit ráđđehussii, mii ii guldal sin ja mo sii galget ákkástallat, go eai váldde daid vuhtii. Fertejitgo sii dan dássái mannat, ahte sáddegoahtet ásáhusaid fas ruovttoluotta Norgga ráđđehussii, jus sii eai oaččo lasáhusaid, árválá Vars.


Laila Susanne Vars, ii jáhke sápmelaččaid dárbbašit mojohallat go ráđđehus ihttin logi áigge almmuha boahttejagi stáhtabušeahttaárvalusas.

Jus Sámediggi galgá sáhttit ollašuhttit áigumušaideaset, de dárbbaša dat 68 miljovnna kruvnnu lasáhusa dán jagi bušeahta ektui. Stuorámus dárbu lea kulturdoaimmaide.

- Dát guoská erenoamážit dan kulturloktema, man lea ráđđehus lea ieš bidjan johtui ja lohppiđan viidát doarjut kulturdoaimmaid. Dađibahábut lea goittotge sámi kulturdoaimmat bázáhallan ja vuoittahallan dáid maŋimuš jagiid.

Ovdamearkan Vars namuha Beaivváš sámi teahtera ja eará sámi kulturásáhusaid ja sámediggi dat šaddá dávjá sivalaččan, jos kulturásáhusat eai beasa ovdánit, seamma láhkai go dážá ásáhusat, muitala Vars.

Opposišuvnnas seamma jurdagat

Seamma láhkai ákkastallá maid Sámedikki stuorámus opposišuvnna bellodaga, NSRa, parlamentáralaš jođiheaddji Aili Keskitalo. Eai sus ge leat nu stuorra vuordámušat ihttá boahttejagi stáhtabušehttii.

- Ovdal go leamaš maid buoret ruhtadilli Norgga stáhtas, de eai leat juolluđan eanet ruđaid, ii ge son jáhkke dan dahkkot dál ge, eandalit go stáhtaminister dál garrasit deattuha dan ekonomalaččat eahpesihkkáris dili, muitala Keskitalo.

GULDAL: