Unnán olbmot duššet lihkohisvuođain

Ii goassige ovdal leat ná unnán olbmot duššan johtolatlihkohisvuođain go dán jagáš vuosttaš njeallje mánu. Oktiibuot leat 27 olbmo duššan, ja dat lea 13 unnit go seamma áigge diibmá. Liikkáge leat máŋggas geat roasmmohuvvet garrasit, ja dan dihtii ferte ain fuomášuhttit johtolatsihkarvuođa, cealká Trygg Trafikk-searvi.