Unnán ohcit oljoindustriijafágaide

Norgga Árktalaš Universitehtii leat dal mearehis unnán ohccit ohcan fágaide mat gusket oljoindustriijai. Logut leat dál áibbas vuollin ja dát addá guhkit áigge váikkuhusaid oljoindustriija ohppui, lohka rektor Anne Husebekk. Oljo- ja gássaealáhusa bealis ipmirdit ahte ohcciid lohku lea njiedjan go oallus ealáhusas leat báhcán barggu haga ja go oljohaddi lea maid vuollin, lohka ávkegozihanorganisašuvnna guovllu jođiheaddji Geir Seljeseth.