NRK Meny

Unnán nuorat

Romssas guolástanealáhus rahčá oaččut nuoraid álgit dán doibmii.
Dán jagi leat dušše 24 oahppi ohcan viidásut luonddufágas guolástusfágaide, váikke ealáhusas manná davvi-norggas buorebut go Norggas riikadásis.
Romssa fylkkaráđđi Roar Sollied mielas maiddái guollefitnodagain lea ovddasvástádus juohkit nuoraide eanet dieđuid ealáhusa bargovejolašvuođain.