UNN i gul beredskap

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

UNN Tromsø
Foto: Fabian Ubeda

Korte nyheter

 • Boahtte vahku girdet helikopterat

  Boahtte vahkkus galget buot áibmoambulánsahelikopterat Norggas leat dábálaš doaimmas. Helikopterat eai sáhttán girdit borggas, go dain ii leat muhtun filttar. Disdaga sáhttet áibmoambulánsahelikopterat girdit fas Lørenskogas, ovdal go vuoruhit Arendala ja Bergena, dieđiha NTB. Davvi-Norggas lea buorre dálki ja doppe sáhttet girdit, ja nu ii čuoza dat ahte ii leat filttar helikopteris.

  Øvelse med Norsk Luftambulanse, Torpomoen.
  Foto: Caroline Utti / NRK
 • 5.259 ođđa koronanjoammuma

  Maŋemus jándoris leat registreren 5.259 ođđa koronanjoammuma. Dat lea 1.479 eanet go maid registrerejedje seamma beaivvis, mannan vahkkus, ja lea maid alimus lohku maid leat registreren ovtta jándoris, olles pandemiijas. 37 koronabuohcci leat buohcciviesuin. Dat lea 13 unnit go beaivvi ovdal.

  Shamad Uddin, Testlege ved Tønsbergs mobile koronatestsenter, klargjør koronatest
  Foto: H. philip Hofgaard / NRK
 • Hamarøy og Narvik er enige

  Hamarøy kommune overtar gjeld på 91 millioner kroner, skriver Avisa Nordland. Dette skjer tre og et halvt år etter delingen av Tysfjord mellom kommunene Hamarøy og Narvik. Begge parter er fornøyde med å a kommet til enighet, og kommunestyrene skal ta stilling til avtalen etter jul.

  Mulbukttinden (765 moh.) i Tysfjorden.
  Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK