University of Saskatchewan beklager at Sametingsråd sluttet som student

Professor ved University of Saskatchewan Ken Coates synes det er leit at samiske politikere har valgt å trekke seg fra norsk-kanadisk masterprogram.

Skjermdump

Lansering av norsk-kanadisk masterprogram. På bilder ser vi blant annet leder ved Senter for samiske studier, Else Grete Broderstad, professor ved University of Saskatchewan, Ken Coates, Sametingsråd Silje Karine Muotka og Camecos senior visepresident, Alice Wong

Foto: Skjermdump av NRK

– Vi er nøye på å velge ut de beste studentene til våre studier og synes alltid det er beklagelig når noen trekker seg fra studiene, sier professor ved University of Saskarchewan, Ken Coates.

Studiet som han refererer til er norsk-kanadisk masterprogram , der urangruveselskapet Cameco betaler reiseutgifter til kanadiske studenter.

Fram til mandag denne uken var også sametingsråd, Silje Karine Muotka, og sametingets politiske rådgiver, Runar Myrnes Balto, med i masterprogrammet. De har valgt å trekke seg fra dette.

– Samarbeidet med UiT er viktig

Etter at det ble kjent at samiske politikere også var med i dette norsk-kanadiske samarbeidet, har sametingets kontrollutvalg valgt å se på saken.

Coates viser til at han ikke vet mye om bakgrunnen til at de to norske studentene trekker seg, men han understreker at samarbeidet med Universitetet i Tromsø er viktig.

– Stor forskjell på Norge og Canada

Coates er opptatt av at de som leser om denne saken i Norge, forstår at det i Canada ikke er samme muligheter til offentlig finansiering som i Norge.

– Studenter bosatt i nordlige deler av Canada har tidligere ikke hatt særlig gode muligher til å delta på universitetsstudier. Derfor har vi hatt et nært samarbeide med lokalsamfunnene nord i Canada, og også hatt dialog med urfolksorganisasjoner for å finne løsninger som kan gjøre at flere kan velge å ta høyere utdanning, forklarer Coates.

Avgjørelsen om å spørre urangruveselskapet Cameco om å bidra økonomisk, slik at det blir mulig å tilby masterstudier til studenter i nord, ble gjort blant annet i samråd med urfolksrepresentanter i Saskatchewan, hevder Coates.

The ICNGD has also received $775,000, plus in-kind travel support from Cameco Corporation for continued funding of its graduate programs. A portion of this investment, designed to further northern research, will provide scholarships and travel for 12 graduate students per year for five years. This funding will be available to students enrolled in the new GENI program, as well as those enrolled in the centre’s existing Master of Northern Governance and Development (MNGD) program. The first intake of students for the new GENI program began this September.

University of Saskatchewan om finansiering fra Cameco

– Ikke feil, men savner mer informasjon

På sin egen nettside forteller University of Saskatchewan at penger fra gruveselskapet Cameco vil blant annet brukes til stipender og reiseutgifter til canadiske studenter som deltar i GENI-masterprogrammet, som det norsk-kanadiske samarbeidet heter.

Både University of Saskatchewan og Universitetet i Tromsø har den siste uken skrevet om at de mener NRK Sápmis framstilling av denne saken er feil.

På direkte spørsmål til Ken Coates om hva som er feil i NRK-artiklene, medgir han at det som er skrevet om dette norsk-kanadiske samarbeidet i og for seg ikke er feil.

– Jeg hevder ikke at det NRK Sápmi har fortalt er direkte feil, men jeg savner at det blir forklart grundigere hvilke forskjeller det er i finansiering av studier i Canada og Norge, det er noe med hvilken kontekst dette presenteres i, sier Coates.