UiT blir hovedsponsor for urfolksfestival

Samarbeidet mellom Riddu Riđđu og UiT Norges arktiske universitet tar et steg videre, og universitetet blir festivalens nye hovedsponsor.

Riddu Riđđu barnefestival

Riddu Riđđu blir i år sponset av UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Riddu Riđđu har samarbeidet med UiT - Norges arktiske universitet gjennom Senter for samiske studier (SESAM) i mange år allerede. Nå rykker samarbeidet opp ett hakk ved at hele det arktiske universitetet blir involvert.

– Vi er kjempeglade og trygge på at dette vil bli et godt og innovativt samarbeid, sier festivalsjef Karoline Trollvik.

– Unik arena for praksis og forskning

Karoline Trollvik

Leder for Riddu Riđđu, Karoline Trollvik, er glad over å ha fått UiT som hovedsponsor.

Foto: Arne-Terje Sæther / KASAVI

Trollvik mener at fagkompetansen som universitetet representerer, gjør at Riddu Riđđu sitt arbeid med samisk og internasjonal urfolksformidling styrkes ytterligere.

– Som urfolksfestival kan vi tilby universitetets studenter og forskere en unik arena for praksis og forskning, sier Trollvik.

– Styrker fokuset på urfolk

Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, sier at de er glad for å være med på å utvikle festivalen som Norges viktigste arena for ufolks kunst- og kulturformidling.

Anne Husebekk

Anne Husebekk, rektor ved UiT, tror at samarbeidet vil synliggjøre universitets engasjement i regionen.

Foto: Petter Strøm / NRK

– En samarbeidsavtale vil være utgangspunkt for forsknings-, utdannings- og formidlingsaktiviteter til glede for universitetet og Riddu Riđđu. Samarbeidet vil også være med på å synliggjøre vårt engasjement i regionen og styrke fokuset på urfolk, sier Husebekk.

Trollvik er stolt over å allerede ha Sparebank1 Nord-Norge og Bladet Nordlys som hovedsponsorer.

– Og med Norges arktiske universitetets på toppen av det hele, ser vi mange muligheter åpne seg for det arbeidet vi gjør, avslutter Trollvik.

Festivalen arrangeres 8.-12. juli i år.

Korte nyheter

 • Regjeringen åpner for flere på arrangementer

  – Nå åpnes det for 1500 personer innendørs og 3000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

  Endringen trer i kraft fra i morgen klokka 12 og er i tråd med FHI og Helsedirektoratets anbefalinger. De ble publisert tidligere i kveld.

  Endringen gjelder arrangementer med faste tilsviste plasser.

  I starten av februar vil regjeringa komme tilbake med en ny vurdering av smitteverntiltakene.

  – Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, fortsetter statsråden.

 • Maja Kristine Jåma fikk natur- og miljøpris

  Maja Kristine Jåma ble tildelt Trøndersk natur- og miljøpris. – Dette er stort! Det gir meg mer motivasjon i det jeg brenner for, men det er også en slags bekreftelse på at det man prøve å formidle, når frem. sier Jåma. Maja har stått i stormen i flere vindkrafts saker, og da spesielt Fosen-saken, som er hennes reinbeitedistrikt. Hun har samtidig vernet om den samiske kulturen og retten til å drive den. I debatter har hun løftet frem hvordan vindkraftverk ødelegger naturen og dermed reindriftens eksistensgrunnlag, skrives juryin i sin begrunnelse.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Ronny M. Danielsen
 • Koronaleavvan ii váikkut dearvvašvuođabálvalusaide

  Vaikko omikron-njoammun leavvá Norggas, de ii čuoza suohkaniid dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaide. Dat boahtá ovdan Dearvvašvuođadirektoráhta 3-vahkkosaš rapoarttas.

  174 Norgga suohkana eai logage dálá dilis alddiineaset váilut bargiid ja gelbbolašvuođa, man muđui lea váttis fidnet. 159 suohkana ges dadjet alddiineaset hástalussan gávdnat bargiid.

  Koronavirus
  Foto: CDC