Ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning

Konfliktrådet tror ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er gode tiltak for å få kriminell ungdom på rett kjøl, selv om nesten halvparten av dem som fullfører en slik straff begår ny kriminalitet. Ketil Leth-Olsen i konfliktrådet sier at de jobber hardt for at straffereaksjonene skal fungere best mulig.