Hopp til innhold

Disse akter ikke å snu ryggen til en venn

Dersom vennen din er rusavhengig anbefaler jentene, fra den samiske videregående skolen i Karasjok, å stå ved din venns side. Være hennes støttepartner og hjelpe henne fra det.

Audhild Klemetsen skoglund, Elisabeth Dahl og Ánne Márget Somby

16-åringene Audhild Klemtsen Skoglund, Elisabeth Dahl og Ánne Márget Somby går første året helse- og oppvekstfag i Karasjok. De mener at det verste man kan gjøre er å snu ryggen til en som driver med rus.

Foto: Tanja Norbye / NRK

– Det verste å gjøre med en som driver med rus er å snu ryggen til.

Er din venn rus-avhengig anbefaler Audhild å stå ved din venns side og være så støttende man kan.

Jentene etterlyser informasjon

På den samiske videregående skolen i Karasjok (SJS) ble fire jenter fra første året helse -og oppvekstfag intervjuet angående narkotikasakene som det har blitt snakket mye i media om de siste dagene. Dermed ble Audhild Klemetsen Skoglund (16), Elisabeth Dahl (16) og Ánne Márget Somby (16) spurt om hva de synes om narkomiljøet i Karasjok.

– Det er jo veldig dumt at de som tilbyr til såpass unge folk gjør det. Det er ikke sikkert at de som tar imot vet hvor farlig det er. Kanskje de ikke har fått så mye informasjon om rus og sånt, undrer Audhild.

– Ja, det er virkelig dumt at de i det hele tatt tilbyr narkotika til de unge, legger Elisabeth til.

Ánne Márget mener at det burde vært mer informasjon til ungdom om rus. Om hva konsekvensene i livet blir når de først begynner med narkotika, hvor vanskelig det er å slutte, og hvor dumt det egentlig er å starte.

– Tror sikkert det er tøft

Tror dere det er spesielle grunner til at de tar narkotika?

– Det kan jo være å komme bort fra psykiske problemer eller et liv de vil unngå, og problemer ellers og sånne ting, svarer Audhild.

– De vet ikke bedre, når noen tilbyr dem så tror dem sikkert det er tøft, mener Ánne Márget.

Klassen fikk møte en rusavhengig

Jentene var senest i morges med klassen og snakket med en som er rus-avhengig og har røkt hasj i over 30 år.

Han fortalte dem om angsten, abstinensene,den dårlige samvittigheten og hvor vanskelig det var å slutte, Han kom med en kraftig advarsel til klassen om at hvis han tar noen av dem på fersken med narkotika, så blir det ille for dem.

Dermed har ingen av jentene tenkt nærme seg narkotika.

– Det er mange som sier at det ikke er skadelig å prøve én gang, men det er akkurat der det begynner. Tar man et drag med hasj så blir de fleste avhengig. Til neste gang føler kroppen at den trenger noe sterkere, og da begynner man f.eks. på amfetamin eller speed, tilslutt så blir alt et «rushelvete» og det er veldig få som kommer ut av det hvis man virkelig kommer inn i det, forteller Audhild mens andre to jentene nikker bestemt.

Hva tror dere de som driver på med narkotika tenker?

– Jeg vet om folk som har drevet med narko. De sier man blir veldig kynisk og man bryr seg ikke om folk rundt seg, man blir veldig egoistisk og man tar som oftest ikke så veldig gode valg, tror Audhild.

Korte nyheter

 • Sjømat Norge ser mange gode nyheter i avtale om tollfrie kvoter mellom Norge og EU

  Sjømat Norge skriver i en pressemelding at Norge ikke har frihandel med sjømat til EU og handelen reguleres av et lappeteppe av ulike avtaler, blant annet midlertidige kvoteavtaler. Den kvoteavtalen som nå er inngått gir bedre betingelser for enkeltprodukter i de kommende syv årene.

  Forhandlingene med EU har tatt tid, noe som har medført at norsk sjømateksport har stått uten en rekke tollfrie kvoter i mer enn to år, skriver de videre.

  – Jeg ser flere lyspunkter i avtalen som nå er på plass mellom EU og Norge, selv om den samlede markedsadgangen til EU for norsk sjømat fremdeles ikke er god nok, sier Stine Akselsen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge i pressemeldingen.

 • MDG tar opp Fosen-saken i kontroll og konstitusjonskomiteen

  Miljøpartiet De Grønne har løftet Fosen-saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteen skal bestemme neste uke hvordan det skal følges opp videre.

  – En av grunnene til at vi vil ta opp Fosen-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen er fordi urfolks rettigheter er vedtatt på Stortinget, som en del av at Norge har tatt inn menneskerettighetene i norsk lov. Når regjeringen ikke etterkommer høyesterettsdommen, bryter de med dette stortingsvedtaket, sier Lan Marie Berg, nestleder i MDG.

  MDG mener at regjeringen bør ta det alvorlig at Den norske Dommerforeningen er bekymret.

  – Vi mener at Fosen-saken er viktig for tilliten til rettsstaten. Det er en viktig prinsipiell sak for hvordan staten skal forholde seg til ikke bare urfolks rettigheter, men alle innbyggeres rettigheter. Derfor valgte jeg også å lese opp et innlegg på vegne av Ella Marie Hetta Isaksen i februar da Stortinget diskuterte saken i forbindelse med aksjonene som var da, sier Berg.

  Lan Marie Nguyen Berg
  Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK
 • Orohat illuda go FeFo ii hálit bieggafápmorusttega

  Lágesduottar orohat illuda dál go FeFo celkkii ahte Europa stuorimus plánejuvvon bieggafámurusttet ii dattege leat bures boahtin Vuoŋjalraššii, Rásttegáisái.

  Lágesduoddara boazodoalli Máret Laila Anti dadjá ahte dát lea hirbmat buorre ođas.

  – Dát lea illusáhka midjiide, go ákkastallet vel dan ahte háliidit váldit vuhtii boazodili, nu ahte dat gal lea hirbmat buorre ođas.

  Muhto vaikko lea doaivva, de Davvesiiddas dattege háliidit oažžut bieggafámu iežaset gildii

  – Mii háliidat duohtandahkat bieggafámu Davvesiidda gielddas, ja nu mii joatkkit dainna, dadjá Davvesiidda sátnejođiheaddji Sigurd Rafaelsen.

  Maiddai FeFo cealká ahte stáhtas lea vejolašvuohta bággolonistit dáid eatnamii

  – Soaitá ahte sii mearridit diktit sin bággolonistit eatnamiid, muhto eahpidan sii barget dan, dadjá FeFo stivrajođiheaddji Kurt Wikan.

  Boazodoallu ii ge jáhke ahte stáhta boahtá bággolonistit dáid eatnamii

  – Illá jáhkán ahte stáhta álgá bággolonistit go sihke eananeaiggát, geavaheaddjit ja vuoigatvuođaguoddit leat caggan. Illá jáhkán ahte stáhta arva dalle bággolonistit, dadjá Máret Laila Anti.