Hopp til innhold

Ungdom skal redde sørsamisken

Sørsamisk skal bli et språk for fremtiden. Nå satses det stort på at ungdom skal føre språket videre.

Assisterende utdanningsdirektør i Nordland Arve Veiåker
Foto: Fylkesmannen i Nordland

Det sørsamiske språket er truet, og i Norge i dag antas det at det kun er rundt 600 personer som snakker sørsamisk, de fleste av dem er eldre personer.

-Ferte gádjut máttasámegiela

Norsk-svensk prosjekt

Et norsk-svensk språkprosjekt med en budsjettramme på åtte millioner er i startgropen og presenteres i Trondheim i dag.

– Det er viktig av flere grunner, for det første er sørsamisk et utsatt språk. Det er truet og da er det viktig å finne fram til arenaer som kan være med på å bidra til å styrke språket og bruken av språket, sier assisterende utdanningsdirektør i Nordland, Arve Veiåker.

Ungdom i fokus

Fylkesmannen i Nordland har invitert til konferanse om sørsamisk opplæring i Trondheim.

– Ungdommen skal bære både språket og tradisjonene videre, hvis ikke de lærer språket, så vil språket dø ut, sier Veiåker.

Hensikten med konferansen er å belyse særskilte utfordringer og muligheter innenfor sørsamisk opplæring. Det er også ei målsetting at man får til et nærmere samarbeid mellom aktørene innenfor sørsamisk opplæring, også over riksgrensen.

Konferansen startet i går og avsluttes i dag.

Starter språkleir

En viktig del av prosjektet er å starte sørsamisk språkleir. Og der skal det bare snakkes sørsamisk.

– Ved å samle elever i grunnskolen fra svensk og norsk side en uke to ganger årlig, så kan vi være med på å stimulere til bruken av språket, for intensjonen er at det bare skal brukes sørsamisk under denne samlingen.

– Viktig prosjekt

Sigrid Stångberg har lenge kjempet for det sørsamiske språket. Hun synes det er bra at et slikt prosjekt settes i gang.

– Det har vært viktig veldig lenge, siden barn utenfor sameskoler ikke har så mange miljøer hvor de kan snakke samisk. Foreldre kan kanskje ikke samisk, og det er heller ikke mulig å lære samisk når man har fire timer i uka på skolen, sier Stångberg.

Korte nyheter

 • SAS-soabadallamiid mearreáigi odne

  SAS ja pilohtaid gaskasaš soabadallamat álggahuvvo fas iđđes, maŋŋá go ikte eahkes gaskkalduhtte daid.

  Pilohtaservviid mielas SAS bilida «skandinávalaš málle» go unnit bálkái virgádit pilohtaid iežaset vuollefitnodagaide, muhto datte bidjet sin girdit SAS-ruvttuid.

  900 pilohta Norggas, Dánmárkkus ja Ruoŧas soitet šaddat bargoheaitagii. Soabadallamiid mearreáigi lea odne, vuossárgga dii. 12. Mearreáigi lea máŋgii jo maŋiduvvon.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK
 • Badjel 60 bohcco vuddjo togii

  61 bohcco vuddjo togii olggobeale Johkamohkki Ruoŧa bealde lávvardaga, čállá Ávvir áviisa.

  Udtja čearu ságadoalli, Rune Stokke, dadjá Ávvirii ahte sii ledje dieđihan togafitnodahkii, man toga «Inlandsbanan» dušše vuodjá geasi áigge turismma geažil, ahte ledje bohccot ruovdemáđii láhkosis.

  – Mii geahččaleimmet doallat bohccuid eret ruovdemáđis. Muhto leat unnán olbmot čearus ja dál leimmet mearkume misiid eará báikkis, muitala son.

  Stokke dadjá Ávvirii ahte togafitnodaga hoavda šálloša ja lohpida unnidit toga leavttu dán báikkis. Togafitnodat máksá buhtadusa čerrui, dadjá Stokke.

  61 rein i Udtja sameby påkjørt av tog i Jokkmokk i Sverige
  Foto: Rune Stokke / Privat / Sameradion
 • 47-jahkásaš almmái ja 17-jahkásaččat goddon

  Golmmas goddojedje ja máŋggas deaivvahalle báhčaleamis Københámmana Fields gávpeguovddážis Dánmárkkus sotnabeaivvi maŋŋágaskabeaivvi. Politiijat leat váldán 22-jahkásaš dánska albmá giddagassii.

  47-jahkásaš almmái, 17-jahkásaš nieida ja 17-jahkásaš gánda dat goddojedje, dieđihit Dánmárkku politiijat preassakonferánssas vuossárgga. Golmmas leat garrasit roasmmohuvvan. Sii eai jáhke albmá ovttasbargan earáiguin.