Hopp til innhold

Ungdom skal redde sørsamisken

Sørsamisk skal bli et språk for fremtiden. Nå satses det stort på at ungdom skal føre språket videre.

Assisterende utdanningsdirektør i Nordland Arve Veiåker
Foto: Fylkesmannen i Nordland

Det sørsamiske språket er truet, og i Norge i dag antas det at det kun er rundt 600 personer som snakker sørsamisk, de fleste av dem er eldre personer.

-Ferte gádjut máttasámegiela

Norsk-svensk prosjekt

Et norsk-svensk språkprosjekt med en budsjettramme på åtte millioner er i startgropen og presenteres i Trondheim i dag.

– Det er viktig av flere grunner, for det første er sørsamisk et utsatt språk. Det er truet og da er det viktig å finne fram til arenaer som kan være med på å bidra til å styrke språket og bruken av språket, sier assisterende utdanningsdirektør i Nordland, Arve Veiåker.

Ungdom i fokus

Fylkesmannen i Nordland har invitert til konferanse om sørsamisk opplæring i Trondheim.

– Ungdommen skal bære både språket og tradisjonene videre, hvis ikke de lærer språket, så vil språket dø ut, sier Veiåker.

Hensikten med konferansen er å belyse særskilte utfordringer og muligheter innenfor sørsamisk opplæring. Det er også ei målsetting at man får til et nærmere samarbeid mellom aktørene innenfor sørsamisk opplæring, også over riksgrensen.

Konferansen startet i går og avsluttes i dag.

Starter språkleir

En viktig del av prosjektet er å starte sørsamisk språkleir. Og der skal det bare snakkes sørsamisk.

– Ved å samle elever i grunnskolen fra svensk og norsk side en uke to ganger årlig, så kan vi være med på å stimulere til bruken av språket, for intensjonen er at det bare skal brukes sørsamisk under denne samlingen.

– Viktig prosjekt

Sigrid Stångberg har lenge kjempet for det sørsamiske språket. Hun synes det er bra at et slikt prosjekt settes i gang.

– Det har vært viktig veldig lenge, siden barn utenfor sameskoler ikke har så mange miljøer hvor de kan snakke samisk. Foreldre kan kanskje ikke samisk, og det er heller ikke mulig å lære samisk når man har fire timer i uka på skolen, sier Stångberg.

Korte nyheter

 • Hyttebrann ved Nyelv i Finnmark

  Nødetatene rykket ut til en hyttebrann mellom Karebotn og Nyelv i Finnmark natt til søndag. Ingen skadde i forbindelse med brannen. Det er kontroll på stedet, melder politiet i Finnmark på Twitter.

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK