Ungdom mot vindmøllepark

– Hvis planene om vindmøllepark i kalvvatnan i Nordland blir gjennomført er det ingenting igjen til oss der, og da finnes vi ikke mer. Derfor bruker vi harde ord, sier Ina-Theres Sparrok fra reinbeitedistriktet Voengelh-Njaarke. Ungdommene mener det kan ligge an til et kulturelt folkemord hvis vindmølleparken bygges.

– Det er viktig at vi får lov til å fortelle den betydningen fjellene har for oss. Vi er glade for at de tar oss i mot for å lytte på hva vi har å si.