Hopp til innhold

Ungdom mot gruvedrift

8 av 10 ungdommer i Kautokeino ønsker ikke gruvedrift i kommunen, viser en undersøkelse som ungdom selv har gjennomført.

Elever i Samisk videregående- og reindriftsskole

Elever i Samisk videregående- og reindriftsskole

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Det svenske gruveselskapet Arctic Gold AB planlegger gruvedrift i Biedjovággi i Kautokeino. I plandokumentet som selskapet Rambøll har utarbeidet for Arctic Gold AB, kommer det fram at de ser for seg drift i 10 år ved Biedjovággi, og de anslår at det vil være behov for en arbeidsstyrke på cirka 100 årsverk.

Gruveplanene har vakt stort engasjement i Kautokeino og kommunestyret i Kautokeino har sagt nei til å tillate konsekvensutredning av Arctic Golds prosjekt i Biedjovággi. Dette selv om Kautokeino er blant de kommunene i Norge med høyest arbeidsledighet. Arbeidsledigheten var på 6,4 prosent i 2012.

Skoleelever i Samisk videregående og reindriftsskole i Kautokeino ville vite om ungdom i Kautokeino er for eller imot gruvedrift. For å få svar, så gjennomførte de en egen undersøkelse, som også skal resultere i en kortfilm.

Vekket engasjement

Prosjektet vekket et imponerende engasjement hos ungdommene til å lære mer om virkninger av eventuell framtidig gruvedrift i kommunen, forteller lærer Lisbeth Helene Sokki.

– De er blitt så engasjert og så mye mer bevisst problemstillingen. De har gått ut i media, lett etter kilder og de har vært eksemplariske. Engasjementet for bygda og det å lære mer har økt. Jeg synes det er flott at elevene selv har tatt et standpunkt og har lært mye i løpet av prosessen.

– Men gruvedrift gir jo også nye arbeidsplasser over en lengre periode.

– Ja, det har vært viktig for oss å prøve og jobbe med begge sider, og ikke ta det ensidig, selv om de fleste sier nei. Det skulle belyses fra begge sider og det har elevene vært flink til.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Ungdomsspørreundersøkelse om gruvedrift

Skoleelever i Kautokeino ville vite om ungdom i Kautokeino er imot eller for gruvedrift.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Hundre elever har svart

Samtlige elever som går på ungdomsskole eller videregående skole i Kautokeino har deltatt i undersøkelsen - i alt hundre elever. De har svart på om de er for eller i mot gruvedrift i kommunen.

Resultatet viser at kun to av ti elever ønsker gruvevirksomhet velkommen i Kautokeino, mens hele åtte av 10 elever mener det motsatte.

– Det er ganske mange. Jeg hadde nok forventet at halvparten skulle være imot, men trodde ikke at så mange som åtte av ti er imot, sier elev Maren Benedicte Storslett.

– Gruvedrift har konsekvenser for reindrifta og det er mange reindriftsutøvere her i Kautokeino. Dessuten er det mange som støtter reindrifta. Det forklarer kanskje hvorfor så mange er imot gruvedrit, tror elev Elle-Mari Dunfjell Oskal.

Lager kortfilm

I forbindelse med geografiundervisningen har elever på Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino sett på bruk av kommunens naturressurser, De har sett at tidligere viktige lokale ressurser og arbeidsplasser nå kan måtte vike for andre næringer.

Prosjektet ender nå med kortfilm om hva ungdom i Kautokeino mener om gruvedrift.

– Temaet var et naturlig valg fordi den planlagte kopper- og gullgruva i Biedjovággi i Kautokeino har skapt mye debatt og engasjement i kommunen, forteller elev Anna Katri Helander.

Roser elevene

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta kommer til å få de 100 svarene fra ungdommene. Han synes det er bra at ungdom tar ansvar og har laget en slik spørreundersøkelse.

– Det er bra at ungdom viser engasjement og at de bryr seg om hvordan samfunnet i Kautokeino skal være i fremtiden. Jeg må rose elevene for å ha gjennomført spørreundersøkelsen og slik vist hva de mener.

– Er du overrasket over resultatet av undersøkelsen?

– Nei, det er bra å høre dette. Jeg savner også at det gjennomføres en større undersøkelse, blant hele Kautokeinos befolkning. Jeg utfordrer spesielt mediene til å gjennomføre dette og her har elevene vært gode forbilder.

Hætta vil lese gjennom alle svarene og få kunnskap om hva ungdom i Kautokeino mener.

Elever i Samisk videregående- og reindriftsskole

Elevene som har jobbet med spørreundersøkelsen

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Korte nyheter

 • Sametingsrådet med endringer: Hans Ole Eira slutter – Berit Marie P.E. Eira inn

  Etter det NRK erfarer forlater Hans Ole Eira fra Senterpartiet sametingsrådet. Berit Marie P.E. Eira fra Flyttsamelista inn midlertidig i hans sted. Dette blir endringene i sametingsrådet som offentliggjøres klokken 12 mandag. Hans Ole Eira har vært sykemeldt en tid, meldte Sametinget i april. Hans Ole Eira har vært sametingsråd siden 2020.

 • Fovse-šiehtadalliit šiehttan leat jávoheapmin

  – Sii leat šiehttan leat jávoheapmin, nu ahte ii sáhte muitalit maidige.

  Nu dadjá riikkasoabadeaddji Mats Wilhelm Ruland NRK:i go jerro mo manná Fovse badjeolbmuid ja bieggafámu konsešuvdnadoalliid šiehtadallamiiguin.

  Dál lea gollan badjel 600 beaivvi das rájes go Alimusriekti celkkii ahte bieggafápmorusttegat Fovses Trøndelágas rihkkot eamiálbmotvuoigatvuođaid.

  Lávvardaga ledje demonstrašuvnnat Stuorradikki olggobealde ja lohket ođđa Fovse-akšuvnnaid fas 100 beaivvi geažes.

  Mats Wilhelm Ruland er riksmekler.
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK
 • El-biillaid geažil hálidit ruvkki Deardnái

  Dađi mielde go el-biillat lassánit, nu ovdánit ge plánat rahpat nihkkelruvkki Deartná guvlui Västerbottenis Ruoŧas.

  Bluelake mineral ruvkefitnodat lea plánemin ohcat biraslobi. Ráđđehus lea juo fitnodahkii addán doaibmalobi, dál ruvkefitnodat vel dárbbaša biraslobi beassá álgit.


  Peter Hjort lea hálddašandirektevra ja dadjá ruvki dárbbašuvvo danin go báhtterdustriija dárbbaša eanet nihkkela ja koboltta.

  Landskap fra en fjelltopp med innsjø i bakgrunnen. Grantrær i fjellsida ned mot vannet.
  Foto: SR sameradion