Ungdom i urfolkskonferansen om forsoning: – Vi har flirt og grått sammen

Sorg og traumer, som overføres til nye generasjoner og påvirker hverdagen ungdommen lever i, har vært hovedfokus i ungdomskonferansen som ble arrangert i forkant av urfolkskonferansen om forsoning.

Ungdom på urfolkskonferanse

20 urfolksungdommer samlet i Trondheim.

Foto: Johan Vasara

20 urfolksungdommer fra ulike deler av verden hadde laget en uttalelse om arvet sorg som de i dag overleverte til urfolkskonferansen om forsoning, som arrangeres i Trondheim i dag og i morgen.

Les hele uttalelsen her.

Maria Steinsvik

Rådgiver Maria R. Steinsvik i Samisk kirkeråd

Foto: Roger Manndal, NRK

Historiske traumer går i arv

– I dag vet vi at historiske traumer overføres til nye generasjoner om de ikke bearbeides individuelt og kollektivt. Derfor er vi opptatt av temaet belyses i et tverrgenerasjonsperspektiv, sier rådgiver Maria R. Steinsvik i Samisk kirkeråd.

Hun har hatt ledelsen når urfolksungdommene møttes til et eget pre-konferanseprogram dagen før hovedkonferansen.

Steinsvik sier at veldig mange ungdommer lever med konsekvensene av historiske traumer.

– Man vet at urfolk er mer utsatt for vold mot kvinner, man kjenner til problematikken omkring selvmord og overgrep. Dette er en del av også ungdommenes liv. De lever med det på godt og vondt. Vi som kirken må være en arena for å kunne snakke om også det. Hva er det som gjør at det skjer hos oss og at vi er utsatt for det.

– Vi har flirt og grått sammen

Ungdommene har gått sammen i grupper og diskutert, blant annet innenfor temaet om at man må lære å være glad i seg selv og stolt over den man er, også for å være i stand til å hjelpe hverandre i å finne fred og trygghet i den situasjonen man står i.

De har også diskutert selvrepresentasjon, om hvorfor det er viktig at ungdom er med i prosesser, og hvordan ungdommer kan hente erfaring fra eldre mennesker som sitter på tradisjonskunnskapen og bringe det videre.

Ungdom i urfolkskonferansen om forsoning

Ungdommen står samlet fra ulike deler av verden.

Foto: Samisk kirkeråd

Det å få diskutere disse temaene var en stor opplevelse for de 20 urfolksungdommene som deltok.

– Jeg skal si det som en av ungdommene sa det: Det har vært en dag full av både glede og sorg. Vi har flirt og grått sammen. Vi har lyttet og fått fortelle. Vi har dannet vennskap med våre brødre og søstre på tvers av grenser. Jeg tror ungdommene har hatt en veldig god opplevelse, selv om det har vært tøffe tak, sier Steinsvik.

Kom med oppfordring til verdens kirke

Ungdommene utarbeidet på grunnlag av diskusjonene en uttalelse som ble presentert i hovedkonferansen i dag.

– Uttalelsen er en oppfordring til verdens kirke om det å stå støtt i den man er og at ungdom ønsker å være med i prosesser og forme dagens og morgendagens kirke, sånn at man opplever at verdens kirke er en plass også for urfolksungdommer der man er synlig og blir hørt, og der ungdommenes syn også blir en akseptert del av det hele, forteller Steinsvik.

Under hovedkonferansen vil man lage et sluttdokument, og ungdommenes uttalelse vil bli innarbeidet i hovedkonferansens sluttdokumentet.

Sluttdokumentet skal legges frem på møtet til Kirkenes verdensråds (KV) sentralkomite i Trondheim 22.- 28. juni. Kirkenes verdensråd er det bredeste og viktigste kirkefellesskap på globalt nivå i dag. Sentralkomiteen, som består av 150 medlemmer, møtes annethvert år for å diskutere overordende kirkepolitiske saker og prioriteringer i KVs arbeid.