Undervektige urfolksbarn brukt som forsøkskaniner

Urfolksbarn i Canada ble i midten av 1900-tallet brukt som eksperiment.

elev undersøkes

Elev ved Alberni School i British Columbia ble undersøkt som en del av studien.

Foto: National Film Board of Canada

Mellom 1948 og 1953 brukte canadiske forskere urfolksbarn som forsøkskaniner til ernæringsstudier, skriver forskning.no

Lionel Pett var forskeren som sto i spissen for denne studien, og var da direktør for det canadiske Nutrition Services Division.

Eksperimentet ble utført på nærmere 1000 barn ved seks internatskoler i Canada. Og foreldrene ble ikke informert om hva barna deres var en del av.

Forskningen gikk ut på å intelligens- og evne tester, medisinske undersøkelser. Samt at de forskjellige skolene ble testet ulikt på blant annet melkerasjoner, C-vitamintilskudd og mel.

Kirstin Borgerson er førsteamanuensis i filosofi ved Halifax University i Nova Scotia, Canada, mener tematikken er like aktuelle nå som da.

Kristin Borgerson

Kristin Borgerson

Foto: Elin Fugelsnes

– Én av dem er at jeg tror forskere i dag fristes av mange av de samme begrunnelsene man brukte om ernæringsstudiene, sier hun til forskning.no.

Skjedde også andre steder

Nettstedet skriver at skolene var ledd i den canadiske statens assimileringspolitikk og skulle bryte barnas bånd til det man da mente var primitive urfolkssamfunn.

Inspeksjoner ved skolene avdekket at barna fikk lite og dårlig mat, samt svært mange av dem var undervektige.

Denne problematikken er ikke et ukjent fenomen. Torjer Olsen, Førsteamanuensis i urfolksstudier ved UiT Norges arktiske universitet, sammenligner dette med hendelse skjedd i Norge blant samer.

Torjer Olsen

Torjer Olsen

Foto: forskning.no

– Dette føyer seg inn i rekken av overgrep mot urfolkssamfunn fra forskningens side. I Norge er skallemålingene av samer som ble gjort av forskere inn mot midten av 1900­tallet en parallell. Et viktig prinsipp er at forskning må skje med aktiv deltakelse og samtykke fra urfolkrepresentanter.