Underskriver ny avtale om vindkraft

Ny vindkraftavtale mellom Varanger KraftVind AS og FeFo skal gi vindkraft til 35.000 husstander.

Vindturbiner

Vindkraftverket i Berlevåg vil gi lokal verdiskaping, skriver FeFo i sin pressemelding mandag. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal / Scanpix

Finnmarkseiendommen (FeFo) og Varanger KraftVind AS inngår tirsdag en avtale om leie av grunn og rettigheter, for bygging og drift av vindkraft på Rákkočearru i
Berlevåg kommune. Avtalen gjelder i 25 år fra vindkraftverket er satt i drift.

Jan Olli

Direktør i FeFo Jan Olli er fornøyd med avtalen som undertegnes tirsdag.

Foto: Arne Ivar Johnsen

Tilfreds

Vindkraftverket i Berlevåg vil gi lokal verdiskaping og bidra med inntekter til FeFo og til kommunene i Øst-Finnmark gjennom eierskapet i Varanger Kraft.

Direktør Jan Olli i FeFo er tilfreds med at man har fått på plass en avtale om utnyttelse av ressurser på FeFos grunn.

– Som grunneier har FeFo som målsetning at størst mulig andel av verdiskapningen skal komme hele Finnmark til gode, sier direktør Jan Olli.

– Bidrar til økt forutsigbarhet

Interessen for etablering av vindkraftverk er stor, og Finnmark har de best egnede områdene for vindkraft i hele Europa, skriver FeFo i en pressemelding.

Varanger KraftVind AS, som er et heleid datterselskap av Varanger Kraft, fikk i juni 2010 konsesjon for et vindkraftverk på inntil 200 MW på Rákkočearru. På sikt anslåes årlig produksjon fra kraftverket å tilsvare forbruket til 35 000 husstander.

– Jeg er glad for at man er kommet fram til en avtale med akseptable betingelser. Dette bidrar til økt forutsigbarhet i det videre arbeidet med realisering av vindkraftverket, sier direktør Kjell Eliassen i Varanger Kraft.