Ulykkesanalyse

Hittil i år er det omkommet flere i trafikken på nordnorske veier - enn i hele 2015. Ni personer har mistet livet på veiene i Troms og Finnmark i år. - Av disse har sju skjedd siden mai. Det sier Roar Olsen, som leder ulykkesanalyse-gruppen for Statens Vegvesen i Nord-Norge - til Nordlys. Om det er rus, høy fart eller veistandarden som er avgjørende, er det for tidlig å si noe om, ifølge Olsen.