Ulovlig jakt på jerv anmeldt

En jeger er anmeldt for ulovlig å ha skutt en jerv, utenfor området for lisensjakt.

Jerv i Dyreparken

Illustrasjonsfoto.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK

Jerven som ble skutt var en voksen hannjerv, og ble felt av en jeger i et elgjaktlag i Tysfjord.

– Vi fikk en melding i slutten september om at det var felt en jerv utenfor området hvor det er åpnet for lisensfelling, bekrefter seniorrådgiver Øyvind Skogstad ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

Politier vurderer saken

Det var en elgjeger som, etter eget utsagn, felte jerven i god tro om at han var innenfor området for lisensjakt på jerv.

Jegeren er nå anmeldt for ulovlig felling.

Øyvind Skogstad

Seniorrådgiver Øyvind Skogstad ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland

Foto: Privat

– Alle fellinger av rovvilt som ikke er etter boka blir rutinemessig anmeldt, så er det opp til politiet å vurdere om det er noe som skal følges opp eller ikke, sier Skogstad.

Skytteren meldte selv fra om fellingen, og ifølge Skogstad gikk akkurat det etter boka.

– Det eneste var at han ikke hadde sjekket godt nok om det var jakt der eller ikke. Når vi da ser hvor jerven ble felt så viser det seg at det er et område som ikke var åpnet for jakt.

Fellingsområder for jern i området rundt Tysfjord

Fellingsområder for jerv i området rundt Tysfjord. Rød sirkel viser område i Tysfjord som ikke er fellingsområder for jerv.

Foto: Karverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Jegers ansvar og plikt

Rovviltforvaltninga bygger på detaljert forvaltning med konkrete bestandsmål og konkrete kvotestørrelser og jaktgrenser.

I dette tilfellet ble jerven felt i indre deler av Tysfjord der det ikke er åpnet for jakt. Øyvind Skogstad minner om de plikter jegere har for å sette seg inn i kvotestørrelser, og hvor det er lov å jakte eller ikke.

– Det åpnes for lisensfelling i deler av fylket med mål om å begrense skader på sau og tamrein. Men der viktig at de grensene blir overholdt for at vi skal følge opp rovviltforvaltninga og det som er gjeldende politikk på det området.

– Vi kommuniserer ut på nettside og telefonsvarer fortløpende om gjeldende status for hvor det er lov å felle eller ikke. Så det er helt klart at det er jegers plikt å følge med på det. Her har ikke jegeren gjort det godt nok.