Ulovlig å ikke ta i mot kontanter

Forbrukerrådet mener sykehusenes praksis med å nekte å ta i mot betaling i kontanter er ulovlig. De har den siste tiden fått flere henvendelser fra pasienter som ikke har fått betale med kontanter, og dermed også må betale fakturagebyr for sine besøk på sykehus. – Når antallet fakturaer blir mange, vil kronisk syke kunne sitte igjen med et betydelig samlet gebyrbeløp, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, i en pressemelding.