Ulf Kolbjørn Eriksen

Ulf Kolbjørn Eriksen er 9. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 2.

Han er født 22. desember 1963. Bosatt i Brennelv i Porsanger. Han er student.

I kommunen var 672 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Ulf Kolbjørn Eriksen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

71 371

0

18 484

2007

0

0

0