Hopp til innhold

Reineiere dømt for Rolvsøya reinen

To reineiere fra Kautokeino er dømt for at de hadde reinsdyr på ulovlig beite på Rolvsøya i Måsøy, men de blir frikjent for å ha hatt reinsdyrene utenfor lovlig reinbeitedistrikt.

Rolvsøy, Måsøy kommune

Illustrasjonsbilde fra Rolvsøy.

Foto: NRK

Advokat Kjetil Nilsen som representerer de to reineierne, mener dommen i Rolvsøya saken likevel er litt uklar. - Jeg er likevel fornøyd med at klientene mine er frikjent i punktet for å ha fraktet reinen ut på Rolvsøya, sier Nilsen.

Advokat Kjetil Nilsen har ikke fått satt seg inn i dommen fra Hammerfest tingrett, men han ser at klientene fra Kautokeino blir dømt i forholdet som gjelder utdrivningsplikten.

Bøtelagt for reinen

Her ser du domsslutningen fra Hammerfest tingrett, hvor NRK Sami Radio har anonymisert personene. 

1. NN 1, frifinnes for overtredelse av tiltalen post I.

2. NN 2, frifinnes for overtredelse av tiltalen post I.

3. NN1, dømmes for overtredelse av lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 36, jf. § 24, til straff av bot stor kr. 20.000 – tyvetusen – subsidiært fengsel i 21 – tjueén - dager.

4. NN 2, dømmes for overtredelse av lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 36, jf. § 24, til straff av bot stor kr. 20.000 – tyvetusen – subsidiært fengsel i 21 – tjueén - dager.

5. Saksomkostninger idømmes ikke.

Mindre i bot

Aktor i saken, politiadvokat Ernst Pettersen, la i Hammerfest tingrett ned påstand om at begge reineiere skulle bøtelegges med 50.000 kroner, men tingretten bøtelegger begge med 20.000 kroner hver.

Det var i april 2006 reineierne fra Kautokeino fraktet over 20 reinsdyr ut på Rolvsøy i Måsøy, som ikke er noen lovlig reinbeiteområde.

Advokat Kjetil Nilsen mener dommen umidelbart virker selvmotsigende, men Nilsen vil studere den nøye fordi det virker som man enkelte steder har tolket loven feil.

Tror begge parter anker

Advokat Kjetil Nilsen, som representerer reineierne, tror de kommer frem til at de anker den delen av dommen hvor de ble dømt.

- Jeg har ikke snakket med mine klienter om dommen, men det lille jeg har hatt tid til å studere tilsier at vi vil anke denne saken, sier Kjetil Nilsen. 

Advokat Kjetil Nilsen tror også motparten vil anke denne saken, fordi de ikke har vunnet frem med sine påstander i saken.

Aktor i saken, politiadvokat Ernst Pettersen, er på ferie og har ikke kunnet kommentere saken.

 

 

Korte nyheter

 • Álgoálbmotaktivistta jápmán

  Amerihkálaš aktivistta ja neavttár Sacheen Littlefeather lea jápmán, son šattai 75 jagi boaris. Nu dieđiha su bearaš The Washington Post neahttasiidui. Littlefeather šattai dovddusin jagi 1973, go son Marlon Barando ovddas ii dohkkehan Oscar-bálkkašumi, go Brando oaččui bálkkašumi buoremus dievdoneavttárin. Brando áiggui vuosttildit dan movt álgoálbmogiid vuosttá láhttejedje. Littlefeathera eai háliidan scena alde šat de, ja nu son dan rájes lea boikohtten filbmaindustriija. Borgemánus ánui Oscar-akademiija ándagassii go ledje nu fasttit dalle láhtten Littlefeatherin.

  Sacheen Littlefeather, Roger Moore og Liv Ullmann
  Foto: Scanpix
 • Áigot čavget viessoloatnagáibádusa

  Finánsabearráigeahčču áigu vuolidit otná maksimálaráji das man stuora viessoloatna norgalaččain sáhttá leat. Otne sáhttá ohcat loana mii lea viđa geardde eambbo go iežas sisaboahtu, go áigo oastit viesu. Finánsabearráigeahčču áigo dál vuolidit dan 4,5 geardde rádjai. Dasa lassin háliida bearráigeahčču ahte unnit olmmošoassi sáhttá ohcat eambbo viessoloana go dan maid njuolggadusat dadjet. Ja lea finánsadepartemeanta mii mearrida loahpalaččat ahte rievdadit go viessoloatnaláhkanjuolggadusa vai eai.

 • Sacheen Littlefeather er død, ble 75 år

  Sacheen Littlefeather, er død, meldte Oscar-akademiet på sin Twitter-konto under søndags kvelden.

  Flere nyhetskanaler har rapportert at Littlefeather døde som følge av brystkreft, men det har ikke blitt gitt en offisiell dødsårsak.

  Skuespillerinnen og aktivisten er kjent for et av de mest dramatiske øyebikkene i Oscar-prisutdelingens historie. Da Marlon Brando vant Oscar-prisen for beste skuespiller i 1973, gikk Littlefreather opp på scenen som hans stedsforetreder. Hun nektet, på Brandos vegne, å ta imot prisen på grunn av Hollywoods portrettering av urbefolkningen i Amerika.

  I august i år, 49 år etter hendelsen, ga Oscar-akademiet en offentlig beklagelse til Littlefeather for ettervirkningene av protesten. Hun ble 75 år gammel.

  Sacheen Littlefeather, Roger Moore og Liv Ullmann
  Foto: Scanpix